Naujienos

Gimnazijoje 2017 – 2018 mokslo metus pradėjo 201 mokinys:

  • pagal pradinio ugdymo programą (1-4 klasės) – 60 mokinių;
  • pagal pagrindinio ugdymo programos I dalį (5-8 klasės) – 70 mokinių;
  • pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį (Ig – IIg klasės) – 39 mokiniai;
  • pagal vidurinio ugdymo programą (IIIg – IVg klasės) – 32 mokiniai.

Mokinių kaita

2017 metais gimnaziją baigė 15 abiturientų.

Pasibaigus 2016-2017 mokslo metams iš gimnazijos dėl gyvenamosios vietos ar ugdymo įstaigos keitimo išvyko 21 mokinys.

2017 m. rugsėjo 1 d. atvyko mokytis 16 mokinių, iš jų 10 mokinių perkelti į pirmą klasę iš gimnazijos ikimokyklinio skyriaus priešmokyklinio ugdymo grupės.