Naujienos

 

Pedagoginiai darbuotojai:

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Stanislava Bražionienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojos:

Rasa Vasiliauskienė

Nėringa Baltrėnė

Daiva Grubinskienė

Meninio ugdymo mokytoja Reda Grinkienė

 

Skyriaus ūkinę dalį administruoja ūkvedė Rasa Sunkurienė

 

Ikimokykliniame skyriuje dirba 6 aptarnaujančio personalo darbuotojai