Naujienos

PROJEKTO ,,BENDROJO UGDYMO MOKYTOJŲ BENDRŲJŲ IR DALYKINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS (NR. 09.4.2-ESFA- V – 715-02-0001)“ MINI MOKYMAI MOKYKLOJE

 

2018- 09 - 28 mokykloje prasidėjo mini mokymai ,,Dalykų ryšiai ir integracija“. Užsiėmime nagrinėtos integruoto ugdymo teorinės prielaidos: integruoto ugdymo modeliai, integracijos metodai, būdai, mokyklos komandos vaidmuo organizuojant integruotą ugdymą.

Projekto tikslas - sudaryti sąlygas bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams tobulinti bendrąsias ir dalykines kompetencijas, būtinas ugdymo turiniui formuoti, įgyvendinti ir efektyvinti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemą.

Projekto uždaviniai:

1. Tobulinti mokytojų dalykines kompetencijas, atsižvelgiant į ugdymo turinio kaitos procesą.

2. Tobulinti mokytojų bendrąsias kompetencijas, atsižvelgiant į modernios visuomenės iššūkius.

3. Tobulinti mokytojų gebėjimus, orientuotus į ugdymo proceso tobulinimą bei praktinės patirties reflektavimą.

Daugiau apie projektą skaitykite čia: https://www.upc.smm.lt/projektai/bendal/apie.php