Archyvas

 Šventiniai mokinių sveikinimai

IV g klasės

III g klasės

II g klasės

I g klasės

Bendruomenės sveikinimas

7 klasės nepamokinės veiklos darbas - sveikinimas visiems mokytojams artėjančių švenčių proga.

8 klasės nepamokinės veiklos darbas-  sveikinimas visiems mokytojams artėjančių švenčių proga.

 

Gimnazijos ikimokyklinio skyriaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2020 m. gruodžio 16 d. ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu.

DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO KARANTINO LAIKOTARPIU (2020 M. GRUODŽIO 9 D. IKI GRUODŽIO 31 D.

Laikotarpiui nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. ikimokyklinio ugdymo skyriuje ugdymas pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdomas kasdieniu kontaktiniu būdu, laikantis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitų būtinų visuomenės sveikatos saugos ir higienos sąlygų. Dėl epideminės situacijos atskiru direktoriaus įsakymu šio skyriaus vaikų ugdymas gali būti keičiamas į nuotolinį;

Laikotarpiui nuo 2020 m. gruodžio 9 d. iki gruodžio 11 d. pradinis ugdymas, 1-4 klasių mokinių neformalusis vaikų švietimas ir klasių valandėlės vykdomi kasdieniu kontaktiniu būdu, nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d. 1-4 klasių mokiniams skelbiamos atostogos;

Laikotarpiui nuo 2020 m. gruodžio 9 d. iki gruodžio 22 d. (iki Kalėdų atostogų pradžios) ugdymas pagal pagrindinio (5-8, Ig - IIg klasių mokiniams) ir vidurinio ugdymo (IIIg - IVg klasių mokiniams) programas, neformalusis vaikų švietimas ir klasių valandėlės organizuojami nuotoliniu būdu.

TĖVELIŲ, 5 IR IG KLASIŲ MOKINIŲ, MOKYTOJŲ DĖMESIUI!

Nacionalinės šveitimo agentūra (NŠA), skatindama savivaldybes ir mokyklas diegti šiuolaikinę, modernią, išsamiais duomenimis grįstą vertinimo kultūrą, bei atliepdama šiandienos iššūkius modernizuoti mokinių pasiekimų vertinimą,  su savivaldybėmis vykdo bandomąjį elektroninį Nacionalinį 5 ir I gimnazijos mokinių pasiekimų patikrinimą 2020-2021 m.m.

Bandomasis elektroninis Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas vyks lapkričio mėn.

5 klasė. Trys elektroniniai testai. Kiekvieno testavimo trukmė 45 min.

Skaitymo (teksto suvokimo) testas. Lapkričio 10 d.

Pasaulio pažinimo testas. Lapkričio 11 d.

 Matematikos testas. Lapkričio 12 d.

Ig klasė. Keturi elektroniniai testai. Kiekvieno testavimo trukmė 60 min.

Matematikos testas. Lapkričio 17 d.

Gamtos mokslų testas. Lapkričio 18 d.

 Skaitymo (teksto suvokimo) testas. Lapkričio 19 d.

Socialinių mokslų testas. Lapkričio 20 d.

Tėvelius kviečiu paraginti savo vaikus išbandyti testų pavyzdžius, o mokinius prisijungti ir spręsti, kad geriau pasiruoštų patikrai.

Testų pavyzdžius 5 klasei (žiūrėti 4 klasei) - https://egzaminai.lt/343/

Testų pavyzdžiai Ig klasei (žiūrėti 8 klasei) -  https://www.egzaminai.lt/344/


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Baltrušaitienė