Mokiniai

Vabalninko Balio Sruogos gimnazijoje 2020 – 2021 mokslo metus pradėjo 198 mokiniai

  • pagal pradinio ugdymo programą (1-4 klasės) – 54 mokiniai;
  • pagal pagrindinio ugdymo programos I dalį (5-8 klasės) – 66 mokiniai;
  • pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį (Ig – IIg klasės) – 49 mokiniai;
  • pagal vidurinio ugdymo programą (IIIg – IVg klasės) – 29 mokinys.