Mokiniai

Vabalninko Balio Sruogos gimnazijoje 2021 – 2022 mokslo metus pradėjo 178 mokiniai

  • pagal pradinio ugdymo programą (1-4 klasės) – 51 mokiniai;
  • pagal pagrindinio ugdymo programos I dalį (5-8 klasės) – 60 mokiniai;
  • pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį (Ig – IIg klasės) – 37 mokiniai;
  • pagal vidurinio ugdymo programą (IIIg – IVg klasės) – 30 mokinys.

Mokinių kaita

2021 metais gimnaziją baigė 14 abiturientų.

Pasibaigus 2020-2021 mokslo metams iš gimnazijos dėl gyvenamosios vietos ar mokyklos keitimo išvyko 15 mokinių.

2021 m. rugsėjo 1 d. iš kitų mokyklų atvyko mokytis 3 mokiniai ir 11 vaikų buvo perkelti į pirmą klasę iš ikimokyklinio skyriaus priešmokyklinio ugdymo grupės.

 Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. gimnazija turi naują skyrių – Kratiškių daugiafunkcį centrą. Jame ugdomi 34 vaikai:

pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio programas – 17 vaikų;

pagal pradinio ugdymo programas – 17 mokinių.