MOKINIŲ PREZIDENTO IR LMS NARIO RINKIMAI

Spalio 9 d. gimnazijoje vyko mokinių prezidento ir LMS nario rinkimai. Balsavimo teisę turėjo 5-8, I g-IV g klasių mokiniai (103). Balsavo 78, kas sudaro 76 proc. visų rinkėjų skaičiaus. 100 proc. aktyvumas buvo 5, 6 ir III g klasėse.

Į mokinių prezidentus ir LMS narius buvo du kandidatai. Surinkusi balsų daugumą mokinių prezidente išrinkta III g klasės mokinė Urtė Gasperavičiūtė. Ji sutiko tapti ir LMS nare, su Lietuvos moksleivių sąjunga pasirašė narystės sutartį.

Rinkimus organizavo rinkimų komisija: Mantas Tamulynas (Ig kl.), Andra Juknevičiūtė (II g kl.), Eimantė Baniulytė (8 kl.) ir Faustė Vaitiekūnaitė (8 kl.).

Mokinių savivaldos koordinatorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Baltrušaitienė