INTEGRUOTOS PAŽINTINĖS VEIKLOS DIENA VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJOJE

Balandžio 28 d., saulėtą ir vasariškai šiltą sekmadienį, Vabalninko miestas minėjo 470-ąjį gimtadienį. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos bendruomenė, organizuodama integruotos pažintinės veiklos dieną, taip pat aktyviai prisidėjo prie Biržų kultūros centro Vabalninko skyriaus organizuojamos miesto šventės. Į miesto parko estradoje vykusią šventę atvykusius svečius pasitiko nuotaikingas, ryškiausiomis spalvomis pasidabinęs gimnazijos kiemelis. Kiemelio šeimininkai, besišypsantys gimnazijos mokytojai ir direktorė Deimantė Žalinkevičienė, kvietė visus ne tik susipažinti su gimnazijoje vykdomomis veiklomis, pasigėrėti mokinių darbais (kuriuos kiemeliui pristatė NVŠ būrelių „Margaspalvė dirbtuvėlė“, „Kūrybiniai sumanymai“, „Robotika“ nariai), bet ir sužaisti žaidimą gamtosaugos tema, įsiamžinti prie nuotaikingos gimnazijos foto sienelės.

Šventės programą praturtino gimnazijos mokinių pasirodymai. Šventės atidarymo koncerte du kūrinius atliko neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) būrelio „Muzikavimo studija“ nariai (vad. mokytoja Jolanta Stasiūnienė). Du kūrinius atliko NVŠ Instrumentinio muzikavimo būrelį lankantys mokiniai (vad. Reda Grinkienė). Penkis folklorinius šokius atliko 3, 4, 5, 7 klasių mokiniai (vad. mokytojos Sigita Vinciūnienė ir Dalia Baltrušaitienė). Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Baltrušaitienė šventės metu džiaugėsi, kad miesto parko estradoje prieš daugelį metų gimusios tradicijos tęsiamos ir šiandien. Estradoje kadaise šoko kai kurių gimnazijos mokinių tėvai, o šiandien tai daro jų vaikai. Pasidžiaugė aktyviai puoselėjamais bendrystės ryšiais, ugdomu pilietiškumu bei bendruomeniškumu. Gimnazijos direktorė Deimantė Žalinkevičienė, tardama sveikinimo žodį susirinkusiems, akcentavo, kad gera ne tik būti, bet ir jaustis bendruomenės dalimi. Pabrėžė, kad tik bendrystėje gimsta geriausios idėjos ir nuveikiami didžiausi darbai.

Integruotos pažintinės veiklos dienos pagrindinis tikslas buvo sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis pilietiškumo kompetencijas bei skatinti aktyvų dalyvavimą vietos bendruomenės gyvenime.

G. Andriliūnaitė