PILIETINĖ INICIATYVA "VILTIES PAUKŠTIS"

PILIETINĖ INICIATYVA "VILTIES PAUKŠTIS"

Ką mes minime birželio 14 d.? Prieš 82 metus tą dieną prasidėjo masinis lietuvių trėmimas į Sovietų Sąjungos gilumą, Sibirą. Per 3 dienas iš Lietuvos buvo ištremta 17500 žmonių. Šiems įvykiams atminti birželio 14 d. paskelbta  Gedulo ir vilties diena. Gimnazijos bendruomenė norėdama paminėti šią dieną bei prisiminti Vabalninko krašto žmones, ištremtus birželio 14 d., prisijungė prie pilietinės iniciatyvos    " Vilties paukštis".

 

TUC informacija