Vabalninko miesto šventė

Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos 5-8 ir I-III g klasių mokiniai balandžio 30 d. ne tik dalyvavo Vabalninko miesto šventėje, bet ir vykdė integruoto projekto „Vabalninko miesto šventė“ veiklas. Projekto metu buvo integruojamos ugdomosios ne tik minėtų klasių mokinių, bet ir klasių vadovų, neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) „Muzikavimo studija“, „Instrumentinio muzikavimo“ ir „Mokinių savivaldos“ būrelių veiklos. Integruoto projekto „Vabalninko miesto šventė“ tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis pilietiškumo kompetencijas, skatinti mokinius aktyviai dalyvauti vietos bendruomenės gyvenime.

Mokiniai, kartu su klasių vadovais, organizavo „Linksmąsias estafetės“, parengė po vieną užduotį, kurią galėtų atlikti įvairaus amžiaus dalyviai. Laikinoji gimnazijos mokinių prezidentė, II g klasės mokinė Stacie Tamonytė, ir mokinių savivaldos savanorė, II g klasės mokinė Greta Garbauskaitė, parengė estafetėms reikalingas dalyvio korteles bei sertifikatus, įveikusiems estafetes. 5-tos klasės mokiniai, kartu su klasės vadove G. Andriliūnaite, kvietė išbandyti savo jėgas žaidžiant „Trinkulį“ (futbolas, žaidžiamas ant trinkelių, su ledo ritulio lazdomis). Matyt pavadinimas suintrigavo, tad smalsuolių, norinčių išbandyti naują žaidimą, tikrai nestigo. 6-tos klasės mokiniai pasiūlė praktinę užduotį – miesto šventėje pravedė bulvių sodinimo – kasimo estafetę. Visi norintys turėjo atitinkamą atstumą iš kibiro išdėlioti bulves, o atgal grįždami jas surinkti. 7-tos klasės mokinės, Faustė ir ir Eimantė, kartu su klasės vadove L. Satkevičiūte pasiūlė ne tik jėgas, bet ir vikrumą išbandyti šokinėjant per šokdynę. Šios rungties sumanytojos džiaugėsi, kad atsirado įvairaus amžiaus žmonių, panorusių pasitikrinti savo turimus šokinėjimo per šokdynę įgūdžius. 8-tokai viliojo sudalyvauti ,,Paslėptų lobių" paieškoje. Kiekvienam apsilankiusiam reikėjo vieną ranką įkišti į dėžę su grūdais ir prisėmus rieškučią apžiūrėti – pavyko užčiupti lobį ar ne. Daugumai pasisekė – ten buvo ,,auksiniai‘‘ pinigai.

I g klasės mokiniai kvietė Vabalninko miesto šventės dalyvius aktyviai pasportuoti ir palenktyniauti šokinėjant su maišais. Matyt atšiaurus vėjas, o gal sportinis interesas paskatino taip aktyviai dalyvauti rungtyje. II g klasės mokiniai pasiūlė rungtį „Mušinek teniso kamuoliuką“. III g klasės atstovai siūlė rungtį „Išmesk ir pagauk“ – užduoties metu reikėjo išmestą į viršų teniso kamuoliuką pagauti su skrybėle, nusiimta nuo galvos. Miesto šventės dalyvius džiugino ir savo muzikinius kūrinius dovanojo NVŠ būrelių „Muzikavimo studija“ (merginų ansamblis, vadovė muzikos mokytoja J. Stasiūnienė), „Instrumentinis muzikavimas“ (vadovė R. Grinkienė) lankytojai.

Džiugu, kad į gimnazijos mokinių organizuojamas integruoto projekto „Vabalninko miesto šventė“ veiklas įsitraukė ne tik patys mokiniai, mokytojai, bet noriai jose dalyvavo ir miesto gyventojai, svečiai, mokinių tėveliai. Šio projekto metu buvo siekiama sudaryti sąlygas prasmingoms vaikų ir jaunimo veikoms, ugdyti mokinių kūrybiškumą ir kultūrinę kompetencijas bei skatinti mokinių saviraišką.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja G. Andriliūnaitė