KONFERENCIJA „KUNIGO ALFONSO IR VYTAUTO PETRULIŲ ATMINIMO ĮAMŽINIMAS VABALNINKE“

KONFERENCIJA „KUNIGO ALFONSO IR VYTAUTO PETRULIŲ ATMINIMO ĮAMŽINIMAS VABALNINKE“

Birželio 9 d. Biržų technologijų ir verslo mokymo centro Vabalninko skyriaus salėje vyko konferencija „Kunigo Alfonso ir Vytauto Petrulių atminimo įamžinimas Vabalninke“, kurią inicijavo Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubas ir Vabalninko Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija. 

Konferenciją pradėjo Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos 8 klasės mokiniai, deklamuodami mūsų kraštiečio Jono Strielkūno eiles. Mokinius ruošė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Julija Greviškienė. E. Masytės dainą „Laisvė“ atliko gimnazijos dainavimo ir muzikavimo studijos mergaitės (paruošė muzikos mokytoja metodininkė Jolanta Stasiūnienė).

Renginio metu pranešimą apie Vabalninko kraštą garsinančias asmenybes skaitė Vabalninko B. Sruogos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Dalia Baltrušaitienė.