Archyvas 2022 - 2023 m.m. - 7

FUTBOLAS - JĖGA


Lapkričio 7 - gruodžio 2 dienomis 4 klasės mokinių komanda, kartu su 427 kitomis Lietuvos vaikų komandomis, dalyvavo Lietuvos futbolo federacijos inicijuotame "Pradinukų lygos" žaidynių projekte. Projekto tikslas, kad vaikai būtų judresni, didesnį dėmesį kreiptų į savo mitybos įpročius, daugiau sportuotų ir aktyviai leistų laisvalaikį. Organizatoriai dalyvius aprūpino ir inventoriumi, ir užduočių knygelėmis, pasirūpino net ir prizais. Parengta video medžiaga padėjo paįvairinti fizinio ugdymo pamokas. Ketvirtokų laukė daugybė iššūkių: spręsti užduotis knygelėse, per dieną išgerti 1 litrą vandens, sportuoti fizinio ugdymo pamokose ir laisvalaikiu, įveikti futbolo meistrų užduotus individualius iššūkius su futbolo kamuoliu ir dar daugybė kitų. Vaikams lengviausia buvo nevalgyti daugiau 3 saldainių per dieną, tačiau sunkiai pavykdavo išmiegoti 10-11 valandų. Projekto metu mokiniai susipažino su populiariausiu pasaulyje sporto žaidimu, įgijo pirmųjų futbolo technikos žinių ir sveikos gyvensenos įgūdžių.

Mokytoja Jurgita Umbrienė

LIK SVEIKAS, RUDENĖLI!

Lapkričio 29 d. 3 kl. mokiniai kartu su Kosto, Paulinos ir Lukos mamytėmis dalyvavo sportinėje popietėje ,,Lik sveikas, Rudenėli!’’. Mokiniai ir mamos pasiskirstę į komandas atliko įvairias užduotis. Sodino ir kasė bulves, šaukštuose nešė kaštonus, išbandė jų taiklumą mesdami į kibirėlius, siuntė per rankas įvairias daržoves, mamytės rungtyniavo, kuri greičiau išrūšiuos spalvotas  pupeles. Rudenėlis atsisveikindamas apdovanojo popietės dalyvius raudonskruosčiais obuoliais ir pažadėjo sugrįžti kitąmet.

 

Mokytoja Sigita Vinciūnienė

Advento valandėlė

Lapkričio 29 d., antradienį, nuo 9.40 val., nuskambėjus skambučiui, Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos mokiniai ir mokytojai bei gimnazijos svečiai rinkosi į gimnazijos fojė, kur buvo iškilmingai uždegta pirmoji advento vainiko žvakė. Nuskambėjus 8 klasės mokinės - ateitininkės Miglės Tarvidaitės deklamuojamoms eilėms, renginio vedėjai Ligitas Kairys ir Mantas Tamulynas pristatė Advento laikotarpį ir pakvietė Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko kuopos globėją mokytoją Rasą Šlekienę bei kuopos pirmininką Mykolą Jarutį. Po trumpo globėjos įkvėpimo žodžio, kuopos pirmininkas Mykolas Jarutis iškilmingai paskelbė advento pradžią ir įpareigojo susilaikyti nuo užgaulių žodžių, kritikavimo ir peikimo, nepasitenkinimo, pagiežos, apmaudo, egoizmo, pesimizmo, bereikalingų rūpesčių ir nerimavimo, nerimtų ir tuščių užsiėmimų, o mokytoja Rasa patarė tarti palaikymo žodžius, sieloje apgyvendinti geranoriškumą, kantrybę, švelnumą, įsiklausymą, dėkingumą smulkmenoms. Renginio vedėjų pakviesta, gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Baltrušaitienė pasidžiaugė, kad šiais metais karantinas nesutrukdė sulaukti svečių, kad galėjo susirinkti visa bendruomenė. Ji palinkėjo advento laiką išgyventi prasmingai. Garbingi gimnazijos svečiai - BTVMC Vabalninko skyriaus neformaliojo ugdymo organizatorė Valentina Jarutienė ir Vabalninko Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios vargonininkas Petras Matulis, atliko įspūdingus muzikinius advento kūrinius. Skambėjo giesmės „Jėzau, einu aš pas tave“ ir „Rasokit, dangūs“. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos direktorė Deimantė Žalinkevičienė iškilmingai uždegė pirmąją, Vilties žvakę. Advento valandėlės vedėjai Manto ir Ligito išgirdo, kad Adventas – tamsiausias laikas, tačiau žvakė teikia šviesą, tiesa, pati sudegdama.

Advento valandėlės įkvėpimą, kaip dovaną ir ateities galimybę kiekvienam dalyviui, vainikavo vieninga bendra malda.

Ačiū visiems prisidėjusiems, kad šis šviesus bendruomenę vienijantis susitikimas įvyktų.

UGDYMO KARJERAI RENGINYS  „ENERGETIKOS ATEITIS“

Lapkričio 28 d. gimnazijoje vyko ugdymo karjerai renginys  „Energetikos ateitis. Tai galėtų būti tavo profesija“. Susitikime dalyvavo  „Ignitis grupė“ įmonės atstovas - Grupės tvarumo vadovas - Valentas Neviera, kuris pristatė, supažindino  bei papasakojo apie energetikos sektorių. I-IVg klasių moksleiviams buvo galimybė sužinoti apie reikalingas  profesijas šioje srityje.

,,AKMUO – ŽEMĖS IR ŽMOGAUS ISTORIJOS METRAŠTIS"

Lapkričio 24 d. 3 kl. mokiniai su mokytoja Sigita Vinciūniene dalyvavo edukaciniame užsiėmime ,,Akmuo– žemės ir žmogaus istorijos metraštis", kuris vyko Vabalninko miesto bibliotekoje. Bibliotekininkės  Asta Brazdžiūnienė ir Vilma Šulnienė  supažindino su didžiausių Lietuvos akmenų dešimtuku bei Vabalninko seniūnijos akmenimis. Mokiniai klausėsi sekamų pasakų ir legendų, spėjo mįsles ir sužinojo patarlių apie akmenis. Trečiokai taškuodami, piešdami ant akmenukų, pasidarė sau po talismaną.

PIRMOSIOS PONIOS AKCIJA ­– KALĖDINIAI NAMELIAI EGLUTEI

Lapkričio 22 d. technologijų būrelio „Kūrybiniai sumanymai“, I g ir II g klasių mokiniai dalyvavo pirmosios ponios akcijoje – „Kalėdiniai nameliai eglutei“. Pirmoji ponia Diana Nausėdienė pakvietė sukurti simbolinį Lietuvos Valstybės medį, kurį puoštų namukai, kupini  širdžių šilumos ir kūrybos.

Mokiniai iš sintetinio veltinio pasiuvo 5 namukus, kurie buvo pristatyti į Savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyrių. 

„RAUDONOJO KRYŽIAUS“ PAMOKOS GIMNAZISTAMS

 Lapkričio 21 d. IV g klasės mokiniams vyko pirmosios pagalbos mokymai, kuriuos vedė Panevėžio "Raudonojo kryžiaus" darbuotoja Aušra Kubilienė, buvusi mūsų mokyklos mokinė Grybytė. Visi mokymuose dalyvavę mokiniai praktiškai pabandė teikti pirmąją pagalbą, gavo pirmosios pagalbos pažymėjimus.

Tuo pačiu laiku mokinių taryba susitiko su „Raudonojo kryžiaus“ jaunimo programų vadove.

Išklausė paskaitą apie elgesį ekstremaliomis sąlygomis.

ATEITININKŲ IŠVYKA 

Lapkričio 19 d. Vabalninko Balio Sruogos Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko ateitininkų kuopos atstovai dalyvavo Panevėžio krašto ateitininkų Kristaus Karaliaus, Visatos valdovo šventėje, kurios metu vertinamos metų veiklos, teikiamos J. A. Čingų fondo stipendijos. Šventė prasidėjo Šventomis Mišiomis Marijonų koplyčioje, vėliau įvairios veiklos vyko Sielovados centro patalpose. Sveikinimo žodį tarė Panevėžio krašto ateitininkų pirmininkė Irena Bikulčienė, paskaitą apie kelią į šventumą skaitė argentinietis kunigas Coduti Juan Marcos. Vyko protmūšis ir vakaronė su grupės "Kūjeliai" lyderiu, ateitininku, eruditu Juliumi Vaicenavičiumi. J. ir A. Čingų fondo apdovanojimuose mūsų, Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko, kuopa buvo įvertinta, jai suteikta  padėka už tobulėjimą ir skirta piniginė premija. 

MOKINIŲ PREZIDENTO INAUGURACIJA

Lapkričio 18 d. gimnazijoje vyko visuotinis mokinių susirinkimas. Jo  metu veiklos ataskaitą pristatė kadenciją baigęs prezidentas Tomas Kvietkauskas, buvo padėkota kandidatams į prezidentus Rokui Bitinui ir Žiuljenui Karosui, inauguruotas naujai išrinktas mokinių prezidentas, II g klasės mokinys Aretas Grybė.

 

Gimnazijos direktorė Deimantė Žalinkevičienė įteikė padėkas mokiniams, aktyviai dalyvavusiems monsinjoro Kazimiero  Vasiliausko metų paminėjimo veiklose.

 

Mokinių savivalda

IŠ PRAEITIES Į ATEITĮ

Lapkričio 23 dieną minint Lietuvos kariuomenės 104- ąsias metines III g klasės mokiniai prisiminė  Vabalninko krašto savanorius , žuvusius ginant krašto nepriklausomybę 1919-1920 metais.  Prie atminimo lentos, esančios Žolinės aikštėje, uždegė žvakutes ir sugiedojo Lietuvos himną.

  Istorijos mokytoja Audronė Štirvydienė

LAPKRIČIO 16 D. - TOLERANCIJOS DIENA

Visas pasaulis lapkričio 16 dieną mini Tolerancijos dieną. Šiais metai šiai dienai paminėti pradinukai ir 5-8 klasių mokiniai kūrė simbolį " Tolerancijos namą". ir kalbėjo apie toleranciją . Vyresnių klasių mokiniams vyko integruotos istorijos pamokos tolerancijos tema.

TUC informacija

 

TOLERANCIJOS DIENA IKIMOKYKLINIAME UGDYMO SKYRIUJE

Lapkričio 16 dieną minima Tarptautinė tolerancijos diena. Šių metų tolerancijos simbolis - " Tolerancijos namas". Mūsų vaikučiai darželyje  žaidžia, draugauja, gyvena, kol jų tėveliai dirba. Tai tarsi antri namai. Todėl šiais metais tolerancijos dienos proga vaikai išpiešė darželio langus linksmais veidukais. Kad visiems darželyje gyventi, žaisti ir draugauti būtų dar linksmiau.

KULTŪROS PASO VEIKLA

Lapkričio 16 d. mūsų gimnazijos Ig, IIg ir IIIg klasių mokiniai dalyvavo kultūros paso veikloje „Priklausomybės veidai“ . Edukaciją parengė daugiau kaip 10 metų su priklausomybėmis dirbanti klinikinės toksikologijos gydytoja Laima Gruzdytė. Ji priklausomybes bei psichoaktyvių medžiagų vartojimo sukeliamas problemas pristatė ne tik kaip galimą sveikatos problemą, bet kartu ir kaip kultūrinį bei socialinį reiškinį. Mokiniai susipažino su naujausiomis mokslinėmis išvadomis, kad priklausomybė mėgsta draugiją, o nikotinas, dažniausiai tampa „raktu“ atveriančiu duris į priklausomybių pasaulį.

Edukacijos dalyviams nemalonų apsvaigimo pojūtį buvo  siūloma pajusti užsidėjus „girtumo akinius“, atliekant koordinacines užduotis.

IIg kl. vadovė Aldona Jatulevičienė

MOTYVACINIS SUSITIKIMAS

I g- IV g klasių mokiniai lapkričio 11 d. dalyvavo inspiraciniame-motyvaciniame susitikime su vienu sėkmingiausių Klaipėdos verslininkų, dėstytoju, aktyviu visuomenės veikėju, aktoriumi  Remigijumi Žiogu, turėjo galimybės semtis įkvėpimo iš lektoriaus asmeninės patirties.

Tai antra pamoka iš gimnazijoje įgyvendinamo projekto „Mokykis kitaip“. Mokiniai kitaip mokėsi pasitikėjimo savimi, vidinės savivertės, plėtė savo kultūrinį akiratį.

Projektas „Mokykis kitaip“ finansuojamas Biržų rajono savivaldybės jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 2019-2022 m. veiklos programos.

 

MOKINIŲ TĖVŲ SUSIRINKIMAS 

Lapkričio 10 d. gimnazijoje vyko visuotinis mokinių tėvų/globėjų susirinkimas. Susirinkimo metu gimnazijos direktorė Deimantė Žalinkevičienė tėvams pateikė informaciją aktualiais gimnazijos veiklos klausimais, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Baltrušaitienė tėvams pasakojo, kas bus kitaip, atnaujinus ugdymo turinį, kada bus diegiamas atnaujintas ugdymo turinys.  Tėvai turėjo galimybę susipažinti su NVŠ būrelių veikla gimnazijoje.

Tėvai išklausė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo Tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus  Biržų rajone atstovių du pranešimus: „Vaiko teisių apsaugos situacija Biržų rajone ir smurtas artimoje aplinkoje“ bei „Paauglystės iššūkiai ir popandeminis laikotarpis“.

Susirinkimo metu buvo pristatytas atsinaujinęs mokinių tėvų komitetas.

Klasėse vyko tėvų susitikimai su klasių vadovais, dalykų mokytojais.