Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)

 

Gimnazijos ugdymo turinio atnaujinimo diegimo komanda

Komandos vadovė – Deimantė Žalinkevičienė, gimnazijos direktorė;
nariai:
Dalia Baltrušaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Marytė Martinkevičienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, metodinės tarybos pirmininkė;
Ilona Pavilionienė, Kratiškių daugiafunkcio centro skyriaus vedėja;
Zita Janeliūkštytė, matematikos ir informacinių technologijų mokytoja metodininkė, metodinės tarybos narė;
Audronė Štirvydienė, vyresnioji istorijos mokytoja, metodinės tarybos narė;
Vida Gaidelionienė, vyresnioji matematikos ir informacinių technologijų mokytoja, metodinės tarybos narė;
Gintarė Andriliūnaitė, lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja, metodinės tarybos narė;
Jurgita Umbrienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, metodinės tarybos narė;
Nėringa Baltrėnė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, metodinės tarybos narė.

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)

Atnaujintų bendrųjų programų diegimas

Mokytojams apie kompetencijas

Atnaujinto ugdymo  turinio įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planas 2022-2024 m

PROJEKTAS „MOKYKIS KITAIP“

ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS „MOKYKIS KITAIP“

Gimnazija įgyvendino Biržų rajono savivaldybės jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 2019-2022 m. veiklos rėmimo programos finansuotą projektą “Mokykis kitaip”.
Projekto tikslas buvo paminėti Lietuvos jaunimo metus, sudaryti prielaidas jaunimui tobulinti bendrąsias kompetencijas.
Projekto metu buvo įgyvendintos mokinių savivaldos idėjos, kaip galima mokytis kitaip. Vyko 5 pamokos:
„Mokykis kitaip – istorijos ir pilietiškumo“. (Žygis pėsčiomis iš Vabalninko į Kateliškius monsinjoro Kazimiero Vasiliausko gimtinę. );
„Mokykis kitaip – pasitikėjimo savimi, vidinės savivertės, plėsti savo kultūrinį akiratį“. (Inspiracinis-motyvacinis susitikimas su Remigijumi Žiogu, vienu sėkmingiausių Klaipėdos verslininkų, dėstytoju, aktyviu visuomenės veikėju, aktoriumi. );
„Mokykis kitaip – kūrybiškumo, įgyk praktinės patirties. Kuriame edukacines erdves“. (Kalėdinių dekoracijų gamyba (gruodžio mėn.), kūrybinės dirbtuvės „Dvylika šaukštų“, edukacinių erdvių eskizų konkursas.);
„Mokykis kitaip – bendravimo, bendradarbiavimo, tolerancijos“. (Akcija „Padės ne tik mėtos ir valerijonai.);
„Mokykis kitaip – verslumo, ateities planavimo, komunikavimo, viešojo kalbėjimo“. (Verslo idėjos konkursas.)
Projekto veiklos skatinto jaunimo norą geriau pažinti savo kraštą, pajusti savo unikalumą, pasitikėjimą savimi, vidinę savivertę, atskleisti vidinį kūrybinį potencialą, tvarkytis su baime būti savimi.
Per veiklas jaunimas paskatintas bendrauti, bendradarbiauti, tobulinti kūrybiškumo, komunikavimo, verslumo kompetencijas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Baltrušaitienė