ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS „MOKYKIS KITAIP“

Gimnazija įgyvendino Biržų rajono savivaldybės jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 2019-2022 m. veiklos rėmimo programos finansuotą projektą “Mokykis kitaip”.
Projekto tikslas buvo paminėti Lietuvos jaunimo metus, sudaryti prielaidas jaunimui tobulinti bendrąsias kompetencijas.
Projekto metu buvo įgyvendintos mokinių savivaldos idėjos, kaip galima mokytis kitaip. Vyko 5 pamokos:
„Mokykis kitaip – istorijos ir pilietiškumo“. (Žygis pėsčiomis iš Vabalninko į Kateliškius monsinjoro Kazimiero Vasiliausko gimtinę. );
„Mokykis kitaip – pasitikėjimo savimi, vidinės savivertės, plėsti savo kultūrinį akiratį“. (Inspiracinis-motyvacinis susitikimas su Remigijumi Žiogu, vienu sėkmingiausių Klaipėdos verslininkų, dėstytoju, aktyviu visuomenės veikėju, aktoriumi. );
„Mokykis kitaip – kūrybiškumo, įgyk praktinės patirties. Kuriame edukacines erdves“. (Kalėdinių dekoracijų gamyba (gruodžio mėn.), kūrybinės dirbtuvės „Dvylika šaukštų“, edukacinių erdvių eskizų konkursas.);
„Mokykis kitaip – bendravimo, bendradarbiavimo, tolerancijos“. (Akcija „Padės ne tik mėtos ir valerijonai.);
„Mokykis kitaip – verslumo, ateities planavimo, komunikavimo, viešojo kalbėjimo“. (Verslo idėjos konkursas.)
Projekto veiklos skatinto jaunimo norą geriau pažinti savo kraštą, pajusti savo unikalumą, pasitikėjimą savimi, vidinę savivertę, atskleisti vidinį kūrybinį potencialą, tvarkytis su baime būti savimi.
Per veiklas jaunimas paskatintas bendrauti, bendradarbiauti, tobulinti kūrybiškumo, komunikavimo, verslumo kompetencijas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Baltrušaitienė