Mokyklos istorija

MOKYKLOS ISTORIJA

1555 m. istoriniuose dokumentuose pirmą kartą minimas Vabalninko karališkosios malonės sodžius.

1618 m. Vabalninkas minimas kaip miestelis.

1639 m. prie parapijos įsteigta pirmoji mokykla.

XVIII a. Vabalninko apylinkėse buvo 20 smuklių ir tik viena pradžios mokykla.

XIX a. Vabalninko pradžios mokykla Biržų (B.Sruogos) gatvėje.

1927 m. paskelbtas privalomas mokslas vaikams iki 14 metų.

1936 m. Vabalninke pastatyta nauja mūrinė mokykla. Ją statė apylinkės gyventojų lėšomis, mokyklos statyba rūpinosi vabalninkietis Švietimo ministras Konstantinas Šakenis. 1937 07 04 atidaryta Vabalninko 6 klasių pradžios mokykla, pavadinta K. Šakenio vardu.

 

K.Šakenio vardo pradinė mokykla

1940 m. pasikeitė mokyklos mokymo ir auklėjimo turinys.

1941 m. vokiečių okupacijos metu, Vabalninko pradžios mokykloje atidaryti 7 skyriai.

Po antrojo pasaulinio karo mokykla pavadinta progimnazija. Direktorius Paulius Tamonis.

1946 m. – Vabalninko gimnazija, kuri po B. Sruogos mirties 1947 m. pavadinta jo vardu.

1949/50 m. m. mokykla išleido I abiturientų laidą. Mokyklos direktorius Petras Marciukas.

 

I – oji abiturientų laida

1956/57 m. m. mokyklos direktorius Algirdas Balčiūnas.

Nuo 1958 m. sausio mėn. mokyklos direktorius Bronislavas Kuliešius.

1962 – 64 m. mokyklos direktorė Sigita Skerytė – Audickienė.

Nuo 1964 m. ją pakeičia Bronislavas Kuliešius.

1972 m. spalio 2 d. atidarytas naujas mokyklos pastatas.

1974 m. įsteigtas B.Sruogos memorialinis kambarys.

1988 - 2018 m. Mokyklos direktorius Laimutis Štirvydas.

1999 mokykloje įvyko graži šventė. Buvo paminėta 360 metų pirmajai mokyklai Vabalninke ir 50 metų kaip Vabalninke - vidurinė mokykla.

2006 m. mokykla renovuota

2014 m mokykla tapo gimnazija

2019 m. gimnazijos direktorė Deimantė Žalinkevičienė.