Gimnazijos ugdymo turinio atnaujinimo diegimo komanda

Komandos vadovė – Deimantė Žalinkevičienė, gimnazijos direktorė;
nariai:
Dalia Baltrušaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Marytė Martinkevičienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, metodinės tarybos pirmininkė;
Ilona Pavilionienė, Kratiškių daugiafunkcio centro skyriaus vedėja;
Zita Janeliūkštytė, matematikos ir informacinių technologijų mokytoja metodininkė, metodinės tarybos narė;
Audronė Štirvydienė, vyresnioji istorijos mokytoja, metodinės tarybos narė;
Vida Gaidelionienė, vyresnioji matematikos ir informacinių technologijų mokytoja, metodinės tarybos narė;
Gintarė Andriliūnaitė, lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja, metodinės tarybos narė;
Jurgita Umbrienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, metodinės tarybos narė;
Nėringa Baltrėnė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, metodinės tarybos narė.

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)

Atnaujintų bendrųjų programų diegimas

Mokytojams apie kompetencijas

Atnaujinto ugdymo  turinio įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planas 2022-2024 m