Asmens duomenų apsauga

2018-05-25, visoje Europos Sąjungoje įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas , kuris didina įmonių, įstaigų ir organizacijų atsakomybę už deramą asmens duomenų tvarkymą, o asmenims suteikia daugiau galimybių kontroliuoti, kur ir kaip naudojami jų duomenys.

BDAR įgyvendinimo ir vykdymo kontrolę Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijoje  (toliau – Gimnazija) užtikrina paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas. Duomenų apsaugos pareigūno funkcijas vykdo UAB „SDG“, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., tel. Nr. +370 37 409 982.

Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į Gimnaziją teikiant prašymą:

DUOMENŲ SUBJEKTO PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES FORMA

Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazija  rūpinasi duomenų saugumu, gerbia ir saugo visų suinteresuotų šalių privatumą. Susipažinkite su:

BIRŽŲ R. VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

BIRŽŲ R. VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJOS MOKINIŲ/ UGDYTINIŲ IR JŲ TĖVŲ (KITŲ ĮSTATYMINIŲ GLOBĖJŲ) ASMENS DUOMENŲ TAISYKLĖS

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

PRANEŠIMAS TĖVAMS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS