Asmens duomenų apsauga

2018-05-25, visoje Europos Sąjungoje įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas , kuris didina įmonių, įstaigų ir organizacijų atsakomybę už deramą asmens duomenų tvarkymą, o asmenims suteikia daugiau galimybių kontroliuoti, kur ir kaip naudojami jų duomenys.

BDAR įgyvendinimo ir vykdymo kontrolę Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijoje  (toliau – Gimnazija) užtikrina paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas. Duomenų apsaugos pareigūno funkcijas vykdo UAB „SDG“, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., tel. Nr. +370 37 409 982.

Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į Gimnaziją teikiant prašymą:

DUOMENŲ SUBJEKTO PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES FORMA

Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazija  rūpinasi duomenų saugumu, gerbia ir saugo visų suinteresuotų šalių privatumą. Susipažinkite su:

BIRŽŲ R. VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

BIRŽŲ R. VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJOS MOKINIŲ/ UGDYTINIŲ IR JŲ TĖVŲ (KITŲ ĮSTATYMINIŲ GLOBĖJŲ) ASMENS DUOMENŲ TAISYKLĖS

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

PRANEŠIMAS TĖVAMS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS

PRANEŠIMAS DARBUOTOJAMS APIE JŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ