Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos Kratiškių daugiafunkcis centras

Pamokų tvarkaraštis

BIRŽŲ R. VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA SKELBIA ATRANKĄ  MOKYTOJO (-OS) PADĖJĖJO (-OS)   PAREIGOMS UŽIMTI

BIRŽŲ R. VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJOS MOKYTOJO PADĖJĖJO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

ĮSAKYMAI:
DĖL 2022–2023 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS,  BRANDOS EGZAMINŲ IR TARPINIO PATIKRINIMO  TVARKARAŠČIŲ PATVIRTINIMO
 
DĖL 2022–2023 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠČIO IR VYKDYMO BŪDŲ PATVIRTINIMO

DĖL 2022–2023 MOKSLO METŲ NACIONALINIŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMŲ TVARKARAŠČIO IR VYKDYMO BŪDO PATVIRTINIMO

Sėkmingos bėgimo varžybos Biržuose

Rugsėjo 29 d. Biržų kūno kultūros ir sporto stadione vyko bėgimo varžybos P. Karoblio taurei laimėti. Varžybos vyko Biržų kūno kultūros ir sporto stadione. Mūsų gimnazijai atstovavo trisdešimt šeši  1 - IV g klasių mokiniai.

1-2 kl. mokiniai  rungėsi 300 metrų bėgimo nuotolyje, o 3-4 kl. mokiniai - 400 m., 5 - 6 kl. mokiniai - 400 m., 7 - 8 kl. mokiniai - 800 m., I g - II g. kl. mokiniai - 800 m., III g. - IV g. kl. mokiniai - 1,5 km.

Geriausiai savo amžiaus grupėse pasirodė:

Gabija Leimontaitė (2 kl.) - III vieta

Rokas Bitinas (8 kl.) - II vieta

Jokūbas Ratnikas (Ig kl.) - II vieta

Džasmina Tilindytė ( IV g kl.) - II vieta

Simas Grigaravičius (8 kl.) - III vieta

Gabija Urbonaitė (IVg kl.) - III vieta

Visi dalyviai įveikė trasą ir buvo apdovanoti atminimo medaliais.

 

Mokytojai Janina Žukauskienė ir  Vidas Jatulevičius

 

Pilietinė iniciatyva " Atminties kelias"

Rugsėjo 23 dieną, minint Lietuvos žydų genocido atminimo dieną, gimnazijos Tolerancijos ugdymo centro nariai aplankė Pasvalio rajone Žadeikių miške Holokausto aukų vietą ir pagerbė jų atminimą pagal žydų tradiciją padėdami akmenėlį.

DALYVAUJAME PARODOJE „PADĖKA DERLIUI“

Gimnazija atsiliepė į kvietimą dalyvauti Vabalninko seniūnijos rudens derliaus šventės parodoje „Padėka derliui“.

Žolinės aikštėje išsirikiavo 1-4, 5-8, I g-IV g klasių, NVŠ „Kūrybiniai sumanymai“, gimnazijos ikimokyklinio skyriaus mokinių darbai. Spalvingais ir gražiais darbais vabalninkiečiai ir Vabalninko svečiai grožėsis iki spalio pradžios.

Rudens derliaus šventės metu Vabalninko seniūnijos seniūnas Laimutis Braždžionis,  dėkodamas gimnazijai, gimnazijos ikimokykliniam skyriui  už bendradarbiavimą, įteikė hortenzijų kelmelius. Seniūnas linkėjo ir toliau puoselėti bei gražinti įstaigos aplinką. Plačiau>>

EUROPOS JUDUMO SAVAITĖ

Europos judumo savaitės akcija gyvuoja per 20 metų. Kasmet Europos Komisija paskelbia naują Europos judumo savaitės temą, šiemet ji – „Bendrauk lengviau“, o šūkis – „Judėk laisviau“. Tema atspindi žmonių norą atkurti bendravimą po COVID-19 pandemijos suvaržymų ir ribojimų. Tai padeda palaikyti tarpusavio ryšį. . Rugsėjo 16–22 dienomis daugelyje Europos ir Lietuvos miestų skelbiama Europos judumo savaitė ir akcija. Mūsų gimnazija taip pat dalyvauja judumo savaitės renginiuose.

Parašytas projektas Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos. Projekto pavadinimas ,,Judėk ir tobulėk“. Vienas iš projekto įgyvendinimo etapų Sveikatingumo savaitė- linksmosios estafetės, kurios vyko rugsėjo 23 dieną Vabalninko miestelio parke. Estafetės vyko pagal klasių koncentrus .Įdomu tai, kad kiekviena klasė pati susigalvojo estafetes.

5 kl. Artistiškai, kuo linksmiau teniso kamuoliuką mušinėti nurodytą atstumą ir grįžti.

6 kl. Paėmus du šaukštus į abi rankas po vieną, kuriuose yra po obuolį, nunešti iki pažymėtos vietos ir grįžti atgal. Šaukštus perduoti  kitam komandos draugui taip, kad neiškristų obuoliai. Jei iškrenta obuolys, įsidėti ir tęsti užduotį.

7 kl. Vietoje šokinėti per šokdynę.

8 kl. Sustoti visai komandai vorele ir perduoti kamuolį kitam. Vienas perduoda iš viršaus virš galvos, kitas- iš apačios pro pražergtas kojas.

I g klasė "Gyvatėlė". Sutupia visa klasė, susikabina už pečių ir visi kartu turi nueiti pažymėtą atstumą.

II g klasė "Daržovių rinkimas". Užrištomis akimis turėjo surinkti daržoves.

III g klasė Teniso kamuoliuką mušinėti nurodytą atstumą.

Baigus atlikti savąją užduotį, turėjai skubėti prie kitos klasės ir vykdyti jų estafetę. Kiekviena klasė atliko visų sugalvotąsias estafetes.

Gimnazija ir toliau tęsia Judumo savaitės renginius. Nuo rugsėjo 26 d iki spalio 2 d. (visą savaitę) visa gimnazijos bendruomenė įsijungė į projekto ,,Judėk ir tobulėk veiklą“. Paskelbtas konkursas 10000 žingsnių. Savaitės pabaigoje konkurso laimėtojai bus apdovanoti sveikatinimosi dovanomis.


14-OSIOS LIETUVOS GAMTOS MOKSLŲ OLIMPIADA.

Rugsėjo 23 dieną keturi mūsų gimnazijos Ig kl. mokiniai –Irena, Jokūbas, Tomas, Darius ir du aštuntokai- Kamilė ir Mantas dalyvavo 14-ojoje Lietuvos gamtos mokslų olimpiadoje. Mokiniai sprendė testines užduotis internetu, o po to atlikinėjo kompleksines užduotis. Patalpa, kurioje vyko olimpiada, visą laiką buvo stebima prisijungus prie Zoom platformos. Buvo sprendžiamos biologijos, fizikos, chemijos užduotys.

Smagu, kad šie mokiniai domisi gamtos mokslais ir atstovauja mūsų gimnaziją Lietuvoje. Lauksime rezultatų.

Biologijos mokytoja Aldona Jatulevičienė.

MENINIS PROJEKTAS "KŪRYBINĖS PATIRTYS"

Rugsėjo 22 d. gimnazijos 4, 7, 8, IIg, IIIg, IVg klasių moksleiviai  dalyvavo ŠPT organizuojamame meniniame projekte "Kūrybinės patirtys". Projekto dalyviai  piešė ir tapė Biržų "Sėlos" muziejuje. Darbų tema - "Rudens magija".

 

PAŽAIKIME RAŠTO ISTORIJĄ

Rugsėjo 9 d. 3 klasės mokiniai su klasės vadove Sigita Vinciūniene dalyvavo Biržų muziejaus ,,Sėla" edukaciniame užsiėmime ,,Pažaiskime rašto istoriją“. Mokiniai sužinojo, kas sugalvojo raštą,  koks jis buvo pirmasis, kaip žmonės išmoko rašto. Praktiškai pakartojo mazgo rišimą, kai spalvotus siūlus rišo ant pagaliuko, pagal šeimoje esamų žmonių ir augintinių skaičių. Muziejininkė trečiokus pamokė, kaip tinkamai nusilenkti sutikus kunigaikštį. Pasigrožėję Agluonos upėje esamu fontanu, trečiokai sugrįžo į gimnaziją.

Rugsėjo 1-osios akimirkos

 

Minime monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metus
 
Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Baltrušaitienė ir mokytoja Lilija Satkevičiūtė rugsėjo 7 d. dalyvavo konferencijoje-minėjime  "Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko gyvenimo kelias- nuo Gulago kalinio iki Vilniaus arkikatedros klebono". Plačiau...