Ugdymo proceso organizavimo tvarka 2021-2022 mokslo metais 

Trumpėja izoliacijos trukmė, specialus izoliacijos algoritmas – ugdymo įstaigoms

Mokinių rudens atostogos pailgės dviem dienomis

Edukaciniai konkursai „Olympis 2021 – Rudens sesija“

Kultūros paso edukacija „Riterija LDK“

Lapkričio 24 d. 1-4 ir 5-8 klasių mokiniams vyko interaktyvi istorijos pamoka „ Riterija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“. Gimnazijoje pamoką pravedė šarvuotas, spalvota tunika pasipuošęs, riteris. Pasakodamas mokiniams linksmas istorijas, jis supažindino su riterių gyvenimu viduramžiais, demonstravo rekonstruotus šarvus ir ginklus. Įdomiausias dalykas visiems buvo , kad  ne tik ginklus galėjo apžiūrėti ir išbandyti jų svorį, bet ir sudalyvauti dvikovoje su riteriu. Pamokos pabaigoje riteris su mokiniais nusifotografavo.

Istorijos mokytoja Audronė Štirvydienė

EKSKURSIJA Į GAISRINĘ

Ikimokyklinukai "Pelėdžiukai" aplankė Vabalninko gaisrinę, norėjo sužinoti, kokia tai profesija. Vaikus pasitiko gaisrininkas, kuris aprodė patalpas, kur jie budi dieną naktį. Parodė mašina su kuria  važiuoja į gaisrą, gelbėti avarijose įstrigusius žmones, skęstančius.... Leido į ją įlipti, pasukioti vairą, užsidėti šalmą, papasakojo, kad mašina veža 5 t. vandens, kad gaisrininkai apsirengia per 1 min. Vaikams davė palaikyti rankose vandens švirkštą, liesti mašinos šonuose esanti inventorių.

Buvo įjungta sirena, garsas privertė vaikus išsigąsti, užsikimšti ausis. Gaisrininkui paklausus, ar nori būti gaisrininkais, panoro du.... Su dideliais įspūdžiais vaikai grįžo į darželį, žaisti pirmu iškritusiu sniegu...

  

 

Gimnazijos viešnia – vaiko teisių apsaugos specialistė

Gimnazija tęsia prevencinę veiklą prieš smurtą, patyčias.

Lapkričio 18 d. Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Biržų rajone vyriausioji specialistė Violeta Lisienė susitiko su  7 klasės mokiniais klasės valandėlėje. Specialistė pasidalino informacija apie Vaiko teisių apsaugos struktūrą, statistika apie smurtą patyrusius vaikus Biržų rajone. V. Lisienė  mokiniams pasakojo apie smurtą, jo rūšis, atpažinimą, kalbėjo apie patyčias, patyčių prevenciją. Kartu su mokiniais aptarė klausimus: Ką daryti, kur kreiptis, patyrus smurtą, patyčias?  Ar žinai, kokios tavo teisės, tavo pareigos?

Specialistė pasidalino kontaktais, kuriais galima kreiptis pagalbos. Mokiniai žiūrėjo du filmukus patyčių prevencijos tematika. Po kiekvieno iš jų sekė psichologės komentarai, kas mokiniams buvo labai naudinga. Susitikimo pabaigoje mokiniai gavo dovanų vaiko konstituciją.

Gimnazijai Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Biržų rajone vyriausioji specialistė Violeta Lisienė paliko informacinės medžiagos, kuri bus panaudota informacinio stendo įrengimui, medžiaga bus pasidalinta su mokiniais, mokinių tėvais.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Baltrušaitienė

Lapkričio 16 d.-  tarptautinė Tolerancijos diena

2021 metų Tolerancijos dienos idėja – Tolerancijos miestas. Istorijos pamokose su mokiniais prisiminėme Vabalninko miestelio XIX a. istoriją, nes tada jame gyveno ne tik lietuviai, bet ir žydai. Diskutavome apie dabartinę politinę situaciją valstybėje ir kaip ji gali įtakoti mūsų gyvenamą vietovę. Gimnazijos mokiniai piešė piešinius, kuriuose kūrė savo  Tolerancijos miestą.

  

Istorijos mokytoja Audronė Štirvydienė

OLIMPINIS MĖNUO

Spalio mėnesį vykusio projekto ,,Olimpinis mėnuo“ metu, pradinių klasių mokiniai buvo supažindinami su sportu ir sveika gyvensena, skatinami aktyviai laiką leisti pertraukose tarp pamokų ir pamokose, išbandė įvairias mankštas ir žaidimus.

Žinomi Lietuvos sportininkai paruošė pratimus mankštoms, vaikai taip pat turėjo progą su atletais pabendrauti virtualiai. 2 kl. mokiniai dalyvavo susitikime per Zoom su LTeam bėgike Egle Balčyte, 4 kl. mokiniai su LTeam sprito bėgike Agne Šerkšniene.

 Dalyvaujančių mokyklų pedagogai buvo aprūpinti vaizdinėmis rekomendacijomis kaip vesti fizinio ugdymo pamokas , patarimais apie visas projekto temas.

„Olimpinis mėnuo“ įtraukė ne tik pedagogus bei moksleivius, bet ir jų tėvelius. Vaikai kartu su šeimos nariais buvo skatinami kūrybiškai bei aktyviai leisti laisvalaikį. Projekto veiklos padėjo atskleisti moksleivių kūrybiškumą, skatino bendrystę, draugystę klasėje, puoselėjo sveikos gyvensenos, fizinio aktyvumo įpročius.

  

 

 

Ką augina pradinukai...

Daugelis mokinių turi namuose augintinių. Dažniausiai tai šuniukai ar kačiukai. O štai trečiokė Urtė Skvireckaitė augina ..... afrikines sraiges. Tarptautinės gyvūnijos dienos proga ji savo mažąsias drauges atsinešė į gimnaziją. Urtė apsilankė visose pradinukų klasėse: parodė ir papasakojo kuo augintines maitina, kaip rūpinasi, ką jos mėgsta. Urtė jau turi ir dar vieną egzotinį augintinį: gyvalazdę. Tikimės, ir ją pamatyti.

 

,,A. PETRAUSKO GRYČIA – DUONA KVEPIA“

2 kl. mokiniai vyko į Kupiškio r., Uoginių k. amatų centrą, kur dalyvavo edukacinėje veikloje ,,A. Petrausko gryčia – duona kvepia“. 

Užsiėmimo metu mokiniai susipažino su duonos kepimo paslaptimis, sužinojo kaip raugiama, maišoma bei kepama naminė duona. Patys dalyvavo kepimo procese – jo metu  suformavo savo kepaliuką ir iškeptą ,parsivežė į namus. Edukacijos metu galėjo parodyti savo žinias ir atpažinti javų rūšis.  Kol duonelė kepė , pasivaišino žolelių arbata, apžiūrėjo klėtyje ir bokšte esamus etnografinius rakandus, archeologinius radinius

  

 Mokytoja Sigita Vinciūnienė

PAMOKOS BIBLIOTEKOJE

 Daug įdomiau mokytis ne mokykloje. Taip pasakytų trečiokai. Jau tampa gražia tradicija lietuvių kalbos pamokas, kai susipažįstama su rašytojais, vesti miesto bibliotekoje. Trečiokus ir mokytoją J. Umbrienę maloniai priima ir padeda pravesti pamokas bibliotekininkės A. Brazdžiūnienė ir V. Šulnienė. Po pamokos mokiniai grįžta į mokyklą su pasirinktomis rašytojų knygomis. Trečiokai jau  susipažino su rašytojais N. Kepeniene ir V. Račicku. Su malonumu skaito jų knygas.

 

SUSITIKIMAS SU BIRŽŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO PAREIGŪNAIS

Spalio 20d., trečiadienį, Vabalninko Balio Sruogos gimnazijoje vyko netradicinės pamokos 6–8 bei I–IVg klasių mokiniams. Per trečią ir ketvirtą pamokas mokiniai buvo kviečiami į susitikimą su Biržų rajono policijos komisariato pareigūnais.

Susitikimo metu pareigūnai, Vita Andžienė ir Mindaugas Balčiūnas, mokiniams pasakojo apie prekybą žmonėmis. Ši tema pasirinkta neatsitiktinai. Spalio 18 dieną visose Europos Sąjungos šalyse jau trečius metus minima kovos su prekyba žmonėmis diena. Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) duomenimis, prekyba žmonėmis yra viena iš didžiausių migracijos problemų Lietuvoje, kurią tik dar labiau paskatino įvairios ekonominės krizės šalyje. Pareigūnai minėjo, kad keičiasi prekybos žmonėmis formos, mastas, prekybos žmonėmis aukų verbavimo taktika ir išnaudojimo būdai. Išnaudojimo formos darosi daug įvairesnės, o į verbuotojų pinkles patenka vis daugiau jaunų, neturinčių išsilavinimo žmonių. Dažniausiai susigundančių lengvu, gerai apmokamu darbu, patikėję naujų pažįstamų pažadais. Tad išsilavinimą bei socialinius įgūdžius pareigūnai akcentavo, kaip vienus svarbiausių dalykų, padedančių realiai įvertinti gautus darbo ar kitus viliojančiai skambančius pasiūlymus.

Klausydamiesi paskaitos, mokiniai galėjo pasvarstyti, kaip patys elgtųsi vienoje ar kitoje situacijoje. Pasidalino savo mintimis. Pareigūnai atkreipė vyresniųjų klasių mokinių dėmesį į tai, kad reikėtų būti ypač atidiems, ketinant vykti į užsienį darbo tikslais. Minėjo, kad labai svarbu iš anksto atlikti „namų darbus“: pasidomėti darbą siūlančia įmone, atidžiai perskaityti darbo sutartį, užsirašyti artimiausios Lietuvos ambasados kontaktus, apie išvykimą pranešti artimiesiems, turėti asmens dokumentų kopijas.

Įdomu tai, kad į kovą su prekybą žmonėmis aktyviai įsitraukusios ir bažnyčios. Daugelyje pasaulio šalių bažnyčiose yra įkurtos Šv. Mortos grupės, kurios vienija bažnyčių ir teisėsaugos iniciatyvas kovai prieš prekybą žmonėmis. Šios grupės suteikia reikiamą pagalbą bei informaciją nukentėjusiems.

Išties džiugu, kad į gimnaziją atvykę svečiai siekė ne išgąsdinti mokinius, galbūt net atkalbėti nuo savo tikslų realizavimo svečioje šalyje, bet pasidalijo patarimais, reikalinga informacija. Priminė ir apie asmeninės informacijos viešinimą virtualiojoje erdvėje. Akcentavo, kad ne viskas, ką matome internete, yra tiesa. Ir kaip svarbu gerai pagalvoti, prieš imantis veiksmų.

  

Būrelio „Tik tiek“ parengta medžiaga

PAGERBTI LAISVĖS GYNĖJAI

Artėjant Mirusiųjų atminimo dienai, Vėlinėms, gimnazijos I g ir IV g klasių mokiniai Vabalninko kapinėse aplankė savanorių, gynusių Lietuvos laisvę 1918 - 1920 m., kapus.

Uždegtos žvakutės  – prisiminimo ir padėkos ženklai tiems, kurie išėjo, palikdami savo pėdsakus gimtojo krašto istorijoje.

 

 Istorijos mokytoja Audronė Štirvydienė

MOKINIŲ MOKYMAI PREVENCIJOS TEMOMIS

Spalio 18, 22, 25 dienomis Vabalninko Balio Sruogos gimnazijoje vyko projekto „SVEIKESNIS IR SAUGESNIS JAUNIMO GYVENIMAS“ mokymai 8, I g ir II g klasės mokiniai. Mokymai įgyvendinti bendradarbiaujant su Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru.

Mokymus vedė lektorė – Tatjana  Ščiurina, asociacijos „Laisvas žmogus“ įkūrėja ir prezidentė, Tarptautinės blaivystės akademijos profesorė, psichologė-metodininkė, Vilniaus arkivyskupijos Carito Maišiagalos dekanato socialinė darbuotoja – savanorė, dirbanti vaikų žalingų įpročių prevencijos srityje.

8 ir II g klasių mokiniai dalyvavo mokymuose, kurių tema „Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija". Mokiniai išgirdo atsakymus į šiuos klausimus:

-Kuo mums žalingi sidrai, elektroninės cigaretės, energetiniai gėrimai?

- Kodėl psichoaktyvios medžiagos yra žmogaus priešai? Kaip vystosi priklausomybės?

- Psichoaktyvių medžiagų vartojimo pasekmės;

-  Kiek žmonių nukenčia nuo vieno vartojančiojo psichoaktyvias medžiagas?

- Kam naudinga, kad daugėtų priklausomų žmonių? Kodėl kuriamos reklamos skatinančios vaikus vartoti psichoaktyvias medžiagas?

- Kaip išvengti ar išsivaduoti nuo priklausomybių?

I g klasės mokiniai dalyvavo mokymuose tema  „Alkoholio vartojimo prevencija“.

Lektorė pateikė atsakymus į šiuos klausimus:

- Kuo mums žalingas alkoholis?

- Kodėl alkoholiniai gėrimai yra žmogaus priešai? Kaip vystosi priklausomybės?

 - Alkoholinių gerimų vartojimo pasekmės;

- Kiek žmonių nukenčia nuo vieno vartojančiojo alkoholinius gėrimus?

- Kam naudinga, kad daugėtų priklausomų žmonių? Kodėl kuriamos reklamos skatinančios vaikus vartoti alkoholį?

- Kaip išvengti ar išsivaduoti nuo priklausomybių?

Mokymai vyko nuotoliniu būdu per ZOOM programą.

 

Mokymus koordinavo visuomenės sveikatos specialistė Aušra Šulnienė.

BIOGRAFINĖS APYBRAIŽOS APIE BALĮ SRUOGĄ „GYVENIMAS PERBĖGO PER ATMINTĮ“ PRISTATYMAS

Spalio 13 dieną, trečiadienį, kartu su klase bei lietuvių kalbos mokytoja, Gintare Andriliūnaite, lankėmės Biržų krašto muziejaus SĖLA Vabalninko skyriuje, kur vyko istoriko, publicisto Juozo Brazausko biografinės apybraižos apie Balį Sruogą „Gyvenimas perbėgo per atmintį“ pristatymas. Įdomu tai, kad ir Vabalninko miestelis apybraižos pristatymui buvo pasirinktas neatsitiktinai. Balys Sruoga ne tik gimė šiame krašte, lankė mokyklą, bet ir brendo, kaip išskirtinė asmenybė. Jo vardu pavadinta ir Vabalninko gimnazija.

 Autorius renginio metu pasakojo įdomius ir galbūt daugeliui nežinomus faktus apie  B. Sruogą. J. Brazauskas pasakojo apie poeto vaikystę, ypatingus santykius su broliais. Ypač sudomino pasakojimas apie vieno iš B. Sruogos brolių jam dovanotą gimnazisto kepurę, kuria mažasis Balys labai džiaugėsi ir kartu net į pamokas pradžios mokykloje nešdavęsis, niekam esą net pasimatuoti jos neleisdavęs. Taip pat apybraižos autorius kalbėjo apie poeto santykius su aplinkiniais. Minėjo, jog B. Sruoga dažnai likdavo nesuprastas aplinkinių, ne kartą teko iškęsti ir patyčias.

Brazauskas skaitė apybraižos fragmentus. Pasakojo, kodėl rašydamas apybraižą pasirinko rašyti būtent apie Balį Sruogą. Jo manymu, tai įžymiausias ir kūrybiškiausias to meto poetas, kuris taip ir nebuvo deramai įvertintas.

Gražiais A. Gustaičio žodžiais apie Balio Sruogos nemirštantį atminimą, autorius baigė renginį ir priminė, kad pirmiausia mes būtume žmonėmis, kad išliktume žmonėmis net ir esant pačioms sudėtingiausioms aplinkybėms. Džiugu, kad autorius Vabalninko Balio Sruogos gimnazijai padovanojo vieną savo apybraižos „Gyvenimas perbėgo per atmintį“ egzempliorių. 

 

  

 II g klasės mokinė Santa Mazrimaitė 

RUDENĖLIO ŠVENTĖ IKIMOKYKLINIAME SKYRIUJE

Ruduo dar šiltas ir švelnus, išmarginęs linksmai lapus, spalio 4-8 dienomis kvietė vaikus keliauti rudens takais. Keliaudami aplankė sodus, kuriuose prinoko obuoliai, kriaušės, dainavo daineles, deklamavo eilėraščius, minė mįsles, kopijavo patarles apie darbą, darbštuolius. Tėveliai, kartu su vaikučiais, mokytojomis, suruošė parodėlę: "Auksinis ruduo". Rudenėlis , išbarstęs lauktuves, kvietė vaikus surasti. Visą savaitę vaikai diskutavo apie daržoves ir vaisius, aptarinėjo jų įvairovę, savybes, jų neįprastumą (morkos išaugusios net su trimis šaknimis, didžiuliai burokai, moliūgai).Vaikai sužinojo apie rudens gėrybių naudą sveikatai, mokėsi rūšiuoti, skaičiuoti, stebėjo sėklų įvairumą, dydį. 

 

 

 

NETRADICINIO UGDYMO PAMOKA

Rugsėjo 29 dieną. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos IIIg klasės mokiniai su mokytoja Julija Greviškiene lankėsi Biržų „Sėlos“ muziejuje, kuriame vyko netradicinio ugdymo pamoka „Neblėstanti Radvilų giminės šlovė“.  Sužinojome, kad 1575 m. buvo pradėta statyti Biržų pilis, užtvenkus  Apaščios ir Agluonos upių santaką. Tai didžiausia ir stipriausia tuo metu Lietuvoje itališkojo tipo bastioninė pilis. Ją pastatė Kristupas Radvila Perkūnas. Kristupo Radvilos Perkūno pilis gynė ne tik Biržų valdas, bet ir šiaurinę LDK sieną. 1625 m. buvo Švedų sugriauta, o vėliau net trijų kartų Radvilų atstatinėta. XVIII a. pradžioje tvirtovės pastatai buvo vėl Švedų išsprogdinti. Ir tik beveik po 300 metų naujam gyvenimui prikelti nauji tvirtovės rūmai, arsenalas, medinis tiltas. Biržų valdos Radvilų rankose išbuvo per 350 metų, o Biržų kunigaikštystė buvo didžiausia ir ilgiausiai gyvavusi privati valda LDK istorijoje.  Radvilos buvo vieni iš įtakingiausių XVI – XVII a. LDK giminių.

Tai buvo įvadinė lietuvių kalbos ir literatūros pamoka pradedant skaityti Jono Radvano kūrinį „Radviliada“. Manau, kad susipažinę su istorine Radvilų gimine, mums gimnazistams, bus lengviau skaityti, analizuoti bei suprasti šį Lietuvos renesanso laikotarpio kūrinį. 

  

Judrioji diena Vabalninko miesto parke

Rugsėjo 16 – 22 dienomis visa Europa minėjo judumo savaitę. Europos judumo savaitė yra didžiausia tvaraus judėjimo kampanija pasaulyje. Įvairių renginių metu siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į judėjimo naudą žmogaus fizinei bei psichinei sveikatai. Biržų rajono Vabalninko Balio Sruogos gimnazija taip pat aktyviai dalyvauja šioje kampanijoje jau ne vienerius metus. Tad ir šių metų rugsėjo 24 d. jau nuo pat ryto Vabalninko miesto parke netrūko smagaus šurmulio ir veiksmo – vyko Judrioji diena, kurioje dalyvavo visa gimnazijos bendruomenė.

Į rudeniškomis spalvomis nusidažiusį Vabalninko miesto parką nuo pat ryto žygiavo ryškiaspalvėmis liemenėmis ir nuotaikingomis šypsenomis pasipuošę gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus vaikai. Juos į smagią mankštą kvietė bene žinomiausias Lietuvos piratas – Flintas. Vaikai kilnojo rankas ir kojas, dainavo, šokinėjo. Nė minutės atsikvėpti neturėjo. Kiek vėliau smagiai pajudėti ir vieną kitą užduotėlę įveikti buvo pakviesti ir pradinių klasių mokiniai. O nuo 12 val. į parką sugūžėjo ir likusieji Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos mokiniai.

Vabalninko miesto parko estradoje 5–8, Ig–IIg, IIIg–IVg klasių mokinių bei auklėtojų jau laukė Judriosios dienos organizatoriai – fizinio ugdymo mokytojai – Vidas Jatulevičius ir Jūratė Bartaševičienė. Įdomu tai, kad prie Judriosios dienos organizavimo prisidėjo ir patys mokiniai. Kiekviena klasė buvo paprašyta sugalvoti po judriąją užduotį. Ją pristatyti kitų klasių mokiniams. Taip galiausiai buvo sudaryta visa grandinė užduočių. Auklėtojos taip pat turėjo darbo – prižiūrėjo, kad kiekvienas mokinys sąžiningai išbandytų savo jėgas visose rungtyse.

Mokiniai atliko įvairiausias užduotis: „sodino ir nukasinėjo“ bulves, su žolės ritulio lazdomis varėsi kamuolį, šokinėjo per lankus, prisiminė, kaip smagu šokinėti per šokdynę, žaidė „Tik tak“ žaidimą, su skrybėle gaudė kamuoliukus, mušinėjo rakete teniso kamuoliuką ir bandė jį nunešti iki dėžutės. O kad linksmiau būtų rungtyniauti, muzikiniu fonu pasirūpino IIg klasės mokiniai – Tomas Kvietkauskas ir Marius Rudis.

Ir nors laimėjusių nei pralaimėjusių tą dieną niekas neskaičiavo, svarbiausias dienos tikslas visgi buvo pasiektas – neliko nei vieno mokinio, kuris bent šiek tiek nebūtų pajudėjęs ir visų rungčių išbandęs. Visiems dalyviams buvo įteiktos padėkos bei gardžios vaišės.

  

  

   

Pradinukai aktyviai dalyvavo Judriosios dienos Vabalninko miesto parke veiklose. Vyko netradicinė šokio pamoka ketvirtokams.

  

  

Ikimokyklinis skyrius smagiai rytmetį Vabalninko miesto parke leido su šauniausiu piratu Flintu.
   

„Baltų ženklų“ paroda

Vabalninko miesto Žolinės aikštėje veikia paroda „Baltų ženklai“. Rudens derliaus šventės proga surengti šią parodą pakvietė Biržų kultūros centro Vabalninko skyrius.

Gausiausią baltų ženklų kolekciją (devyni darbai) pristatė Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazija. Po vieną darbą pagamino 5-IV g klasių mokiniai ir 2 klasė. Tai bendras mokinių, klasės vadovų, technologijų mokytojo Sigito Kuginio, kai kurių klasių mokinių tėvų darbo rezultatas.

Parodoje galima atpažinti ugnies, žvaigždės, žemės, dangaus, saulės, šviesos, laiko, vėjo  ir kitus simbolius. Ženklai, simbolių raštai įkūnija savyje mistines, sakralines vertybes. Tai yra raktas, padedantis perprasti kultūrą. O ši paroda yra tarsi kvietimas drauge perskaityti protėvių paliktus „laiškus“.

  

  

  

 

Rugsėjo 23 d. - Lietuvos žydų genocido atminimo diena

2021 m. minime 80-ąsias Holokausto pradžios Lietuvoje metines. Lietuvoje Holokausto aukos buvo nužudytos netoli jų gyvenamosios vietos. Praktiškai per kelis 1941 m. vasaros ir rudens mėnesius buvo visiškai sunaikintos Lietuvos žydų bendruomenės.

Jau tapo tradicija su 5 klasės mokiniais tą dieną aplankyti Vabalninko žydų sunaikinimo vietą Žadeikiuose, Pasvalio rajone. Apie Vabalninko žydus priminė kartu buvusi Biržų krašto muziejaus Sėla  Vabalninko skyriaus vedėja Vida Skujienė. Gimnazijos mokiniai pagerbė žuvusių atminimą tylos minute ir pagal žydų tradiciją padėjo po lauko akmenuką.

 

Istorijos mokytoja Audronė Štirvydienė

 

Parodėlė „Sodo ponas - pomidoras“

Šiais metais Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos jaunieji gamtininkai sugalvojo visus pakviesti  sudalyvauti parodėlėje „ Sodo ponas- pomidoras“. Kaip visada aktyviausi buvo pradinukai. Labai smagu,  kad ir  mokytoja Rasa atnešė pilną  krepšį pomidorų. Pasirodo, kad tai jos hobis- auginti įvairias pomidorų veisles.

Rinkome ir sunkiausią pomidorą. Šiame konkurse dalyvavo net 11 pomidorų. Sunkiausias aštuntoko Jokūbo pomidoras svėrė net 690 gramų. Konkurso nugalėtojai buvo apdovanoti saldžiais prizais.

Pirmo aukšto fojė surengta parodėlė susilaukė nemažo visų dėmesio. Vadinasi gamtininkų būrelio „ Starkus“ narių tikslas pasiektas- susipažinome su pomidorų įvairove.

   

 

Jaunųjų gamtininkų būrelio „ Starkus“ pirmininkė Adriana Keršulytė.

 

Rugsėjo 1-osios g.

 

  

  

 

 
 

Klasė

Vadovas

Kabinetas

5  kl.

Jūratė Bartaševičienė  

27

6  kl.

Lilija Satkevičiūtė

28

7  kl.

Lida Vareikienė

24

8  kl.

Regina Simanavičienė

38

Ig  kl.

Aldona Jatulevičienė

34

IIg  kl.

Audronė Štirvydienė

29

IIIg  kl.

Marytė Martinkevičienė

26

IVg  kl.

Vida Gaidelionienė

36

Informacija tėvams
 

PRANEŠIMAS BIRŽŲ RAJONO KRATIŠKIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO REORGANIZAVIMAS PRIE BIRŽŲ R. VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJOS

BIRŽŲ RAJONO KRATIŠKIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO REORGANIZAVIMAS, PRIENŲ R. VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJOS, PRIENŲ R.

 

Gimnazijos uniformos

Adresas Klaipėdos g. 36, Panevėžys.

 Mob.telefonas:. 8(648)39991

el.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.