Ugdymo proceso organizavimo tvarka 2021-2022 mokslo metais 

Trumpėja izoliacijos trukmė, specialus izoliacijos algoritmas – ugdymo įstaigoms

Mokinių rudens atostogos pailgės dviem dienomis

Edukaciniai konkursai „Olympis 2021 – Rudens sesija“

Dėl atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės švietimo įstaigose

KREIPIAMĖS Į MOKINIŲ TĖVELIUS, ESAMUS IR BUVUSIUS MOKYKLOS BENDRUOMENĖS NARIUS, MOKINIUS, GYVENTOJUS, KURIE NORĖTŲ 1,2% DYDŽIO PAJAMŲ MOKESČIO PARAMĄ SKIRTI MŪSŲ GIMNAZIJAI

Pagal Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymą kiekvienas Lietuvos pilietis gali teikti paramą pasirinktai organizacijai, jai skirdamas iki 1,2% valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalį.

Maloniai kviečiame iki 2022 m. gegužės 2 d. (imtinai) savo paramą skirti Biržų r. Balio Sruogos gimnazijai (kodas 290547170). Tai būtų didelė parama, kurią galėtume panaudoti mokymosi bazės atnaujinimui bei mokinių mokymosi sąlygų gerinimui.

Skirti 1,2 % GPM paramą lengviausiai galite elektroniniu būdu per Elektroninę deklaravimo sistemą (EDS), informaciją rasite https://www.vmi.lt/cms/gpm-dalis-paramai.

Kadangi pajamų mokesčio dalis skiriama nuo asmens per mokestinį laikotarpį sumokėto ar nuo jo pajamų išskaičiuoto pajamų mokesčio, teikdamas paramą tokiu būdu Jūs materialinių išlaidų nepatirsite. Paramos skyrimas   neturės jokios įtakos nei Jūsų darbo užmokesčiui nei mokamiems mokesčiams.   

Jei anksčiau pateiktuose prašymuose iš karto nurodėte norintys paramą skirti keliems metams, pateiktų prašymų tikslinti nereikia. Norint pasižiūrėti, ar prašymas dar galioja, reikia rinktis: Pateikti dokumentai – FR0512 – Dokumento duomenys . E5 laukelyje matosi mokestinis laikotarpis. 

Žingsniai, kaip užpildyti ir pateikti  naują prašymą (FR0512 formą):

  1. Prisijunkite prie  EDS Jums patogiu būdu. Prisijungti galima per išorines sistemas (tarkime, e. bankininkystę), su e. parašu ar per VMI (https://deklaravimas.vmi.lt).
  2. Įrankių juostoje viršuje spauskite Deklaravimas: tada kairiajame meniu  pasirinkite Pildyti formą.
  3. Tarp Dažniausiai pildomos formų pasirinkite Prašymas skirti paramą.
  4. Rinkitės naujausią formą FR0512 ir spauskite mygtuką su gaubliu Pildyti formą tiesiogiai portale (mėlynas gaublys).
  5. Atidarytoje formoje didžiosiomis raidėmis užpildykite šiuos laukelius:

1 Asmens kodas  3V Vardas 3P Pavardė 5 Mokestinis laikotarpis: pasirinkite 2021 m. 6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams: pažymėkite  E1 Gavėjo tipas: pažymėkite 2- Paramos gavėjas E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas): įrašykite VJG kodą:  290547170 E3 Mokesčio dalies paskirtis: neprivaloma pildyti E4 Mokesčio dalies dydis (procentais): įrašykite 1,2 arba Jūsų pasirinktą dydį E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio: pasirinkite iki kurių mokestinių metų norite skirti paramą (ilgiausiai – iki 2024 m.)

  1. Viršutiniame meniu paspauskite Klaidų taisymas ir pasitikrinkite, ar užpildyti visi būtini langeliai.
  2. Ir pabaigai - viršutiniame meniu dešinėje paspauskite Pateikti deklaraciją arba Pasirašyti el. parašu ir pateikti. 

Instrukcija, kaip užpildyti deklaraciją, rasite ir VMI puslapyje

Primename, kad paramos formos teikiamos šiemet iki gegužės 2 d. imtinai.

 

SAUSIO 13- OSIOS MINĖJIMAS IKIMOKYKLINIAME SKYRIUJE

Mūsų įstaigoje rytas prasidėjo prisijungiant prie pilietinės iniciatyvos "Atmintis gyva, nes liudija". Visose grupėse sužibo žvakelės, kaip vienybės ir laisvės simboliai, pagerbiant žuvusius ir nukentėjusius  1991 sausio 13-osios dalyvius. 

Darželio ugdytiniai kartu su savo mokytojomis įvairiausiomis veiklomis paminėjo Laisvės gynėjų dieną.

 

 

Sausio 13- ąją , minint Laisvės gynėjų dieną, gimnazija prisijungė prie pilietinės akcijos "Atmintis gyva nes liudija" ir uždegė žvakutes. Tą dieną klasės valandėlėse ir istorijos pamokose buvo prisiminti 1991 m. įvykiai.6, 7 ir I g klasės mokiniai  aptarė knygą ,,Biržiečiai Laisvės Naktyje" ir skaitė vabalninkiečių prisiminimus.

 

Istorijos mokytoja Audronė Štirvydienė

 

 

PAMOKA NETRADICINĖJE APLINKOJE

Sausio 13 d. Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos antros klasės mokiniai ir mokytoja Sigita Vinciūnienė  svečiavosi  Ramongalių bendruomenėje, kur vyko edukacinis užsiėmimas „Atmintis gyva, nes liudija...“.   Jie susitiko su Sausio 13-osios įvykių dalyve Emilija Urboniene. Susitikimo metu buvo pristatyta knyga "Biržiečiai laisvės naktyje", Emilija įtaigiai vaikams pasakojo apie tos įsimintinos nakties įvykius, atsakinėjo į vaikų klausimus.  Antrokai skaitė Emilijos Urbonienės eiles apie Sausio 13-osios įvykius, visi kartu, klausydami dainos "Laisvė", peržiūrėjo eiliuoto pasakojimo pristatymą.

  

 PENKTOKAI – SIAUBO FILMUKO KŪRIMO KONKURSE 

Lapkričio mėn. gimnazijos 5 klasės mokiniai, klasės vadovė Jūratė Bartaševičienė bei būrelio „Vizualinis menas. IT“  būrelio vadovas Irmantas Baltrušaitis dalyvavo leidyklos „Aukso žuvys“ ir literatūros pažinimo programos „Vaikų –žemė“  Siaubo filmuko kūrimo konkurse pagal Kotrynos Zylės knygą „Siela sumuštinių dėžutėje“.

Šiuo konkursu  buvo siekiama sudominti mokinius lietuvių mitologija ir ja besiremiančia šiuolaikine literatūra vaikams, skatinti skaityti ir kūrybiškai interpretuoti perskaitytus kūrinius, ieškoti jungčių tarp literatūros ir šiuolaikiniam vaikui artimo skaitmeninio pasaulio. Buvo sukurtas 3 min. trukmės filmukas, kurio atlikėjai – 5 klasės mokiniai. Už dalyvavimą filmuko kūrimo konkurse Sruoginukai (5 klasės mokiniai) apdovanoti Kotrynos Zylės padėkos raštu.  

Žiūrėti filmuką 

 

ETNINĖS KULTŪROS OLIMPIADA 

2021 m. gruodžio 16 d. Biržų švietimo pagalbos tarnyboje vyko pirmojo etapo etninės kultūros olimpiada. Olimpiadoje dalyvavo Biržų r. Balio Sruogos gimnazijos 8 klasės mokinė Monika Pyragytė. Dalyviai savo etninės kultūros žinias parodė spręsdami testą ,,Lietuvos etnografiniai regionai’’. Antroji užduotis – kūrybinės raiškos ir veiklos pristatymas. Monika pristatė savo kūrybos darbus – karpinius. Puikiai atlikusi užduotis Monika Pyragytė užėmė I vietą. Nugalėtojos laukia regioninis etapas.

Technologijų vyresnioji mokytoja Danguolė Šulnienė.

Respublikinis integruoto dailės, technologijų ir muzikos projektas  "Žiemos pasaka"

Projekte dalyvavo  NVŠ ,,Dainavimo studijos"  ir  NVŠ  dailės būrelio ,,Margaspalvė dirbtuvėlė" 
1-4 klasių mokiniai. 
Projekto organizatoriai Vilniaus Maironio progimnazija

Žiūrėti video

MOKINIŲ KŪRYBINIAI DARBAI – VABALNINKO ŽOLINĖS AIKŠTĖJE

Gražus ir prasmingas bendradarbiavimas gimnaziją sieja su Biržų kultūros centro Vabalninko skyriumi, Vabalninko seniūnija. Šios organizacijos pakvietė gimnazijos mokinius dalyvauti Kalėdinių dekoracijų parodoje “Saldainių karalystė“ .

Beveik visos klasės su užsidegimu gamino dekoratyvinius saldainius, kurie gruodžio 13 d. papuošė Vabalninko Žolinės aikštę, sukūrė šventišką nuotaiką vabalninkiečiams, miesto svečiams.

Gaminant saldainių dekoracijas, aktyviai mokiniams talkino tėveliai. Ačiū jiems už tai. Spalvingą saldainių dekoraciją pagamino gimnazijos ikimokyklinis skyrius.

 „Saldainių karalystė“ Vabalninko Žolinės aikštėje prie Kalėdinės eglutės veiks iki Trijų Karalių.

  

         

Mokinių savivaldos kultūros komitetas

GEROS SAVIJAUTOS PROGRAMA

2021–2022 m. m. startavo Geros savijautos programa, kurią parengė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Programos paskirtis-užtikrinti mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, emocinės savijautos bei psichikos sveikatos gerinimą, sudarant galimybę visiems mokiniams dalyvauti tikslinėse įvairaus pobūdžio Savijautos programose.

Gruodžio 14-15  d. I-IV klasių gimnazistai susitiko su Geros savijautos programos lektoriais Roma ir Vytautu ir dalyvavo   edukaciniame užsiėmime „KOMANDIŠKUMO PAGRINDAI“.

Akyvus užsiėmimas per praktines užduotis padėjo mokinimas geriau suvokti komandinio darbo svarbą, gilesnį mokinių savęs pažinimą, gebėjimą reflektuoti, priimti atsakingus sprendimus. Mokiniai sustiprino bendrumo, pasitikėjimo jausmą, tarpusavio komunikaciją, mokėsi išsikelti bendrus tikslus, pasidalinti veiklas, spręsti kylančius iššūkius ir ieškoti bendrų spendimų bei norą padėti vieni kitiems.

    

Geros savijautos programos koordinatorė Ilona Pavilionienė

 

RENGINYS BŪSIMIEMS TĖVELIAMS IR MAMYTĖMS

Šiandien mūsų  gimnazijoje Ig- IVg klasių moksleiviams vyko Kultūros paso edukacinė paskaita – diskusija tema: "ŽMOGAUS GYVYBĖS KULTŪRA. Gyvybės vystymasis iki gimimo, neplanuotas nėštumas, išeitys bei pasekmės". Užsiėmimo tikslas - ugdyti atsakingą ir pagarbų jaunimo požiūrį į tarpusavio bei lytinius santykius, šeimos kūrimą grįstą tarpusavio pagarba ir atsakomybėmis, ugdyti atsakingą požiūrį į tėvystę/motinystę bei šviesti jaunimą apie besąlygišką žmogaus gyvybės vertę nuo jo pradėjimo iki natūralios mirties, apie žmogaus vystymąsi iki gimimo, neplanuotą nėštumą, fizines bei psichologines pasekmes, pagalbą bei sprendimo būdus. Du lektoriai iš Vilniaus "Krizinio nėštumo centro", įdomiai ir įtraukiančiai pateikė informaciją iš vyro ir moters pozicijų. Jie kvietė moksleivius aktyviai dalyvauti diskusijoje apie gyvybę, įstatymus, psichologinius aspektus. Didelio susidomėjimo sulaukė žmogaus  gemalo muliažų palaikymas rankose. Visi moksleiviai trumpam pasijuto atsakingi už mažą gyvybę.

Lektoriai džiaugėsi, kad mokiniai buvo aktyvūs, atvirai diskutavo, nuoširdžiai bendravo. Moksleiviai po renginio sakė, kad buvo įdomu, naudinga ir tai panaudos savo gyvenime.

   

SLURŠ koordinatorė Aldona Jatulevičienė.

KALĖDINĖ GERUMO AKCIJA VABALNINKE

Išaušęs gruodžio 1-osios rytas ne tik paskelbė kalendorinės žiemos pradžią, bet ir šiaurinio vėjo gūsiai, šelmiškai žnybčiojantys paraudusius aplinkinių skruostus,  priminė, kad didžiosios metų šventės jau visai arti. Prasidėjęs Advento laikotarpis, o gal vis dažniau pasirodantis ramus snaigių valsas, priverčia stabtelėti ir pagalvoti ne tik apie žybsinčias parduotuvių vitrinas, dovanas ar beprotišką lėkimą kasdienybės koridoriais. Susimąstome apie nuveiktus darbus, viltis, svajones. Norisi dažniau mėgautis šeimos artuma ir namų ramybe. Visi vienaip ar kitaip pasiduodame gruodžio ramybės ir gerumo aurai. Galbūt dėl to šis mėnuo skelbiamas gerų darbų mėnesiu.

Pirmasis žiemos rytas Vabalninko miestelio gyventojus nustebino net tik gausiai iškritusiu sniegu. Praeivių dėmesį kaustė ir žadino smalsumą Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos mokiniai, kurie pasidavę garų darbų pasiutpolkei, gruodžio 1-osios rytą šalia parduotuvės „Maxima“ paskelbė Kalėdinę gerumo akciją senjorams. Gimnazijos savivaldos nariai žvarboką rytmetį kvietė senjorus pasivaišinti karštos arbatos puodeliu ir gabalėliu gardaus pyrago. „Pasidalinkime gabalėliu šilumos!“ – akcijos šūkis ne tik skatino prieiti arčiau, bet ir skelbė žinią, kad jaunas žmogus taip pat geba suprasti, užjausti, pasidalyti, tiesiog pradžiuginti kitą.

Gimnazijos savivaldos mokiniai džiaugėsi pavykusia akcija. Jos metu buvo išdalinti ne tik pyragai, karštos arbatos puodeliai, bet ir nuoširdžios šypsenos, dėkingumo žodžiai, sutikti seniai matyti veidai. Ir nors rankos nuo šiaurinio vėjo mėlo, tačiau už karštą arbatą labiau šildė praeivių geras žodis ir nuoširdus „ačiū“.

Kultūros paso edukacija „Riterija LDK“

Lapkričio 24 d. 1-4 ir 5-8 klasių mokiniams vyko interaktyvi istorijos pamoka „ Riterija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“. Gimnazijoje pamoką pravedė šarvuotas, spalvota tunika pasipuošęs, riteris. Pasakodamas mokiniams linksmas istorijas, jis supažindino su riterių gyvenimu viduramžiais, demonstravo rekonstruotus šarvus ir ginklus. Įdomiausias dalykas visiems buvo , kad  ne tik ginklus galėjo apžiūrėti ir išbandyti jų svorį, bet ir sudalyvauti dvikovoje su riteriu. Pamokos pabaigoje riteris su mokiniais nusifotografavo.

Istorijos mokytoja Audronė Štirvydienė

EKSKURSIJA Į GAISRINĘ

Ikimokyklinukai "Pelėdžiukai" aplankė Vabalninko gaisrinę, norėjo sužinoti, kokia tai profesija. Vaikus pasitiko gaisrininkas, kuris aprodė patalpas, kur jie budi dieną naktį. Parodė mašina su kuria  važiuoja į gaisrą, gelbėti avarijose įstrigusius žmones, skęstančius.... Leido į ją įlipti, pasukioti vairą, užsidėti šalmą, papasakojo, kad mašina veža 5 t. vandens, kad gaisrininkai apsirengia per 1 min. Vaikams davė palaikyti rankose vandens švirkštą, liesti mašinos šonuose esanti inventorių.

Buvo įjungta sirena, garsas privertė vaikus išsigąsti, užsikimšti ausis. Gaisrininkui paklausus, ar nori būti gaisrininkais, panoro du.... Su dideliais įspūdžiais vaikai grįžo į darželį, žaisti pirmu iškritusiu sniegu...

  

 

Gimnazijos viešnia – vaiko teisių apsaugos specialistė

Gimnazija tęsia prevencinę veiklą prieš smurtą, patyčias.

Lapkričio 18 d. Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Biržų rajone vyriausioji specialistė Violeta Lisienė susitiko su  7 klasės mokiniais klasės valandėlėje. Specialistė pasidalino informacija apie Vaiko teisių apsaugos struktūrą, statistika apie smurtą patyrusius vaikus Biržų rajone. V. Lisienė  mokiniams pasakojo apie smurtą, jo rūšis, atpažinimą, kalbėjo apie patyčias, patyčių prevenciją. Kartu su mokiniais aptarė klausimus: Ką daryti, kur kreiptis, patyrus smurtą, patyčias?  Ar žinai, kokios tavo teisės, tavo pareigos?

Specialistė pasidalino kontaktais, kuriais galima kreiptis pagalbos. Mokiniai žiūrėjo du filmukus patyčių prevencijos tematika. Po kiekvieno iš jų sekė psichologės komentarai, kas mokiniams buvo labai naudinga. Susitikimo pabaigoje mokiniai gavo dovanų vaiko konstituciją.

Gimnazijai Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Biržų rajone vyriausioji specialistė Violeta Lisienė paliko informacinės medžiagos, kuri bus panaudota informacinio stendo įrengimui, medžiaga bus pasidalinta su mokiniais, mokinių tėvais.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Baltrušaitienė

Lapkričio 16 d.-  tarptautinė Tolerancijos diena

2021 metų Tolerancijos dienos idėja – Tolerancijos miestas. Istorijos pamokose su mokiniais prisiminėme Vabalninko miestelio XIX a. istoriją, nes tada jame gyveno ne tik lietuviai, bet ir žydai. Diskutavome apie dabartinę politinę situaciją valstybėje ir kaip ji gali įtakoti mūsų gyvenamą vietovę. Gimnazijos mokiniai piešė piešinius, kuriuose kūrė savo  Tolerancijos miestą.

  

Istorijos mokytoja Audronė Štirvydienė

OLIMPINIS MĖNUO

Spalio mėnesį vykusio projekto ,,Olimpinis mėnuo“ metu, pradinių klasių mokiniai buvo supažindinami su sportu ir sveika gyvensena, skatinami aktyviai laiką leisti pertraukose tarp pamokų ir pamokose, išbandė įvairias mankštas ir žaidimus.

Žinomi Lietuvos sportininkai paruošė pratimus mankštoms, vaikai taip pat turėjo progą su atletais pabendrauti virtualiai. 2 kl. mokiniai dalyvavo susitikime per Zoom su LTeam bėgike Egle Balčyte, 4 kl. mokiniai su LTeam sprito bėgike Agne Šerkšniene.

 Dalyvaujančių mokyklų pedagogai buvo aprūpinti vaizdinėmis rekomendacijomis kaip vesti fizinio ugdymo pamokas , patarimais apie visas projekto temas.

„Olimpinis mėnuo“ įtraukė ne tik pedagogus bei moksleivius, bet ir jų tėvelius. Vaikai kartu su šeimos nariais buvo skatinami kūrybiškai bei aktyviai leisti laisvalaikį. Projekto veiklos padėjo atskleisti moksleivių kūrybiškumą, skatino bendrystę, draugystę klasėje, puoselėjo sveikos gyvensenos, fizinio aktyvumo įpročius.

  

 

 

Ką augina pradinukai...

Daugelis mokinių turi namuose augintinių. Dažniausiai tai šuniukai ar kačiukai. O štai trečiokė Urtė Skvireckaitė augina ..... afrikines sraiges. Tarptautinės gyvūnijos dienos proga ji savo mažąsias drauges atsinešė į gimnaziją. Urtė apsilankė visose pradinukų klasėse: parodė ir papasakojo kuo augintines maitina, kaip rūpinasi, ką jos mėgsta. Urtė jau turi ir dar vieną egzotinį augintinį: gyvalazdę. Tikimės, ir ją pamatyti.

 

,,A. PETRAUSKO GRYČIA – DUONA KVEPIA“

2 kl. mokiniai vyko į Kupiškio r., Uoginių k. amatų centrą, kur dalyvavo edukacinėje veikloje ,,A. Petrausko gryčia – duona kvepia“. 

Užsiėmimo metu mokiniai susipažino su duonos kepimo paslaptimis, sužinojo kaip raugiama, maišoma bei kepama naminė duona. Patys dalyvavo kepimo procese – jo metu  suformavo savo kepaliuką ir iškeptą ,parsivežė į namus. Edukacijos metu galėjo parodyti savo žinias ir atpažinti javų rūšis.  Kol duonelė kepė , pasivaišino žolelių arbata, apžiūrėjo klėtyje ir bokšte esamus etnografinius rakandus, archeologinius radinius

  

 Mokytoja Sigita Vinciūnienė

PAMOKOS BIBLIOTEKOJE

 Daug įdomiau mokytis ne mokykloje. Taip pasakytų trečiokai. Jau tampa gražia tradicija lietuvių kalbos pamokas, kai susipažįstama su rašytojais, vesti miesto bibliotekoje. Trečiokus ir mokytoją J. Umbrienę maloniai priima ir padeda pravesti pamokas bibliotekininkės A. Brazdžiūnienė ir V. Šulnienė. Po pamokos mokiniai grįžta į mokyklą su pasirinktomis rašytojų knygomis. Trečiokai jau  susipažino su rašytojais N. Kepeniene ir V. Račicku. Su malonumu skaito jų knygas.

 

SUSITIKIMAS SU BIRŽŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO PAREIGŪNAIS

Spalio 20d., trečiadienį, Vabalninko Balio Sruogos gimnazijoje vyko netradicinės pamokos 6–8 bei I–IVg klasių mokiniams. Per trečią ir ketvirtą pamokas mokiniai buvo kviečiami į susitikimą su Biržų rajono policijos komisariato pareigūnais.

Susitikimo metu pareigūnai, Vita Andžienė ir Mindaugas Balčiūnas, mokiniams pasakojo apie prekybą žmonėmis. Ši tema pasirinkta neatsitiktinai. Spalio 18 dieną visose Europos Sąjungos šalyse jau trečius metus minima kovos su prekyba žmonėmis diena. Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) duomenimis, prekyba žmonėmis yra viena iš didžiausių migracijos problemų Lietuvoje, kurią tik dar labiau paskatino įvairios ekonominės krizės šalyje. Pareigūnai minėjo, kad keičiasi prekybos žmonėmis formos, mastas, prekybos žmonėmis aukų verbavimo taktika ir išnaudojimo būdai. Išnaudojimo formos darosi daug įvairesnės, o į verbuotojų pinkles patenka vis daugiau jaunų, neturinčių išsilavinimo žmonių. Dažniausiai susigundančių lengvu, gerai apmokamu darbu, patikėję naujų pažįstamų pažadais. Tad išsilavinimą bei socialinius įgūdžius pareigūnai akcentavo, kaip vienus svarbiausių dalykų, padedančių realiai įvertinti gautus darbo ar kitus viliojančiai skambančius pasiūlymus.

Klausydamiesi paskaitos, mokiniai galėjo pasvarstyti, kaip patys elgtųsi vienoje ar kitoje situacijoje. Pasidalino savo mintimis. Pareigūnai atkreipė vyresniųjų klasių mokinių dėmesį į tai, kad reikėtų būti ypač atidiems, ketinant vykti į užsienį darbo tikslais. Minėjo, kad labai svarbu iš anksto atlikti „namų darbus“: pasidomėti darbą siūlančia įmone, atidžiai perskaityti darbo sutartį, užsirašyti artimiausios Lietuvos ambasados kontaktus, apie išvykimą pranešti artimiesiems, turėti asmens dokumentų kopijas.

Įdomu tai, kad į kovą su prekybą žmonėmis aktyviai įsitraukusios ir bažnyčios. Daugelyje pasaulio šalių bažnyčiose yra įkurtos Šv. Mortos grupės, kurios vienija bažnyčių ir teisėsaugos iniciatyvas kovai prieš prekybą žmonėmis. Šios grupės suteikia reikiamą pagalbą bei informaciją nukentėjusiems.

Išties džiugu, kad į gimnaziją atvykę svečiai siekė ne išgąsdinti mokinius, galbūt net atkalbėti nuo savo tikslų realizavimo svečioje šalyje, bet pasidalijo patarimais, reikalinga informacija. Priminė ir apie asmeninės informacijos viešinimą virtualiojoje erdvėje. Akcentavo, kad ne viskas, ką matome internete, yra tiesa. Ir kaip svarbu gerai pagalvoti, prieš imantis veiksmų.

  

Būrelio „Tik tiek“ parengta medžiaga

PAGERBTI LAISVĖS GYNĖJAI

Artėjant Mirusiųjų atminimo dienai, Vėlinėms, gimnazijos I g ir IV g klasių mokiniai Vabalninko kapinėse aplankė savanorių, gynusių Lietuvos laisvę 1918 - 1920 m., kapus.

Uždegtos žvakutės  – prisiminimo ir padėkos ženklai tiems, kurie išėjo, palikdami savo pėdsakus gimtojo krašto istorijoje.

 

 Istorijos mokytoja Audronė Štirvydienė

MOKINIŲ MOKYMAI PREVENCIJOS TEMOMIS

Spalio 18, 22, 25 dienomis Vabalninko Balio Sruogos gimnazijoje vyko projekto „SVEIKESNIS IR SAUGESNIS JAUNIMO GYVENIMAS“ mokymai 8, I g ir II g klasės mokiniai. Mokymai įgyvendinti bendradarbiaujant su Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru.

Mokymus vedė lektorė – Tatjana  Ščiurina, asociacijos „Laisvas žmogus“ įkūrėja ir prezidentė, Tarptautinės blaivystės akademijos profesorė, psichologė-metodininkė, Vilniaus arkivyskupijos Carito Maišiagalos dekanato socialinė darbuotoja – savanorė, dirbanti vaikų žalingų įpročių prevencijos srityje.

8 ir II g klasių mokiniai dalyvavo mokymuose, kurių tema „Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija". Mokiniai išgirdo atsakymus į šiuos klausimus:

-Kuo mums žalingi sidrai, elektroninės cigaretės, energetiniai gėrimai?

- Kodėl psichoaktyvios medžiagos yra žmogaus priešai? Kaip vystosi priklausomybės?

- Psichoaktyvių medžiagų vartojimo pasekmės;

-  Kiek žmonių nukenčia nuo vieno vartojančiojo psichoaktyvias medžiagas?

- Kam naudinga, kad daugėtų priklausomų žmonių? Kodėl kuriamos reklamos skatinančios vaikus vartoti psichoaktyvias medžiagas?

- Kaip išvengti ar išsivaduoti nuo priklausomybių?

I g klasės mokiniai dalyvavo mokymuose tema  „Alkoholio vartojimo prevencija“.

Lektorė pateikė atsakymus į šiuos klausimus:

- Kuo mums žalingas alkoholis?

- Kodėl alkoholiniai gėrimai yra žmogaus priešai? Kaip vystosi priklausomybės?

 - Alkoholinių gerimų vartojimo pasekmės;

- Kiek žmonių nukenčia nuo vieno vartojančiojo alkoholinius gėrimus?

- Kam naudinga, kad daugėtų priklausomų žmonių? Kodėl kuriamos reklamos skatinančios vaikus vartoti alkoholį?

- Kaip išvengti ar išsivaduoti nuo priklausomybių?

Mokymai vyko nuotoliniu būdu per ZOOM programą.

 

Mokymus koordinavo visuomenės sveikatos specialistė Aušra Šulnienė.

BIOGRAFINĖS APYBRAIŽOS APIE BALĮ SRUOGĄ „GYVENIMAS PERBĖGO PER ATMINTĮ“ PRISTATYMAS

Spalio 13 dieną, trečiadienį, kartu su klase bei lietuvių kalbos mokytoja, Gintare Andriliūnaite, lankėmės Biržų krašto muziejaus SĖLA Vabalninko skyriuje, kur vyko istoriko, publicisto Juozo Brazausko biografinės apybraižos apie Balį Sruogą „Gyvenimas perbėgo per atmintį“ pristatymas. Įdomu tai, kad ir Vabalninko miestelis apybraižos pristatymui buvo pasirinktas neatsitiktinai. Balys Sruoga ne tik gimė šiame krašte, lankė mokyklą, bet ir brendo, kaip išskirtinė asmenybė. Jo vardu pavadinta ir Vabalninko gimnazija.

 Autorius renginio metu pasakojo įdomius ir galbūt daugeliui nežinomus faktus apie  B. Sruogą. J. Brazauskas pasakojo apie poeto vaikystę, ypatingus santykius su broliais. Ypač sudomino pasakojimas apie vieno iš B. Sruogos brolių jam dovanotą gimnazisto kepurę, kuria mažasis Balys labai džiaugėsi ir kartu net į pamokas pradžios mokykloje nešdavęsis, niekam esą net pasimatuoti jos neleisdavęs. Taip pat apybraižos autorius kalbėjo apie poeto santykius su aplinkiniais. Minėjo, jog B. Sruoga dažnai likdavo nesuprastas aplinkinių, ne kartą teko iškęsti ir patyčias.

Brazauskas skaitė apybraižos fragmentus. Pasakojo, kodėl rašydamas apybraižą pasirinko rašyti būtent apie Balį Sruogą. Jo manymu, tai įžymiausias ir kūrybiškiausias to meto poetas, kuris taip ir nebuvo deramai įvertintas.

Gražiais A. Gustaičio žodžiais apie Balio Sruogos nemirštantį atminimą, autorius baigė renginį ir priminė, kad pirmiausia mes būtume žmonėmis, kad išliktume žmonėmis net ir esant pačioms sudėtingiausioms aplinkybėms. Džiugu, kad autorius Vabalninko Balio Sruogos gimnazijai padovanojo vieną savo apybraižos „Gyvenimas perbėgo per atmintį“ egzempliorių. 

 

  

 II g klasės mokinė Santa Mazrimaitė 

RUDENĖLIO ŠVENTĖ IKIMOKYKLINIAME SKYRIUJE

Ruduo dar šiltas ir švelnus, išmarginęs linksmai lapus, spalio 4-8 dienomis kvietė vaikus keliauti rudens takais. Keliaudami aplankė sodus, kuriuose prinoko obuoliai, kriaušės, dainavo daineles, deklamavo eilėraščius, minė mįsles, kopijavo patarles apie darbą, darbštuolius. Tėveliai, kartu su vaikučiais, mokytojomis, suruošė parodėlę: "Auksinis ruduo". Rudenėlis , išbarstęs lauktuves, kvietė vaikus surasti. Visą savaitę vaikai diskutavo apie daržoves ir vaisius, aptarinėjo jų įvairovę, savybes, jų neįprastumą (morkos išaugusios net su trimis šaknimis, didžiuliai burokai, moliūgai).Vaikai sužinojo apie rudens gėrybių naudą sveikatai, mokėsi rūšiuoti, skaičiuoti, stebėjo sėklų įvairumą, dydį. 

 

 

 

NETRADICINIO UGDYMO PAMOKA

Rugsėjo 29 dieną. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos IIIg klasės mokiniai su mokytoja Julija Greviškiene lankėsi Biržų „Sėlos“ muziejuje, kuriame vyko netradicinio ugdymo pamoka „Neblėstanti Radvilų giminės šlovė“.  Sužinojome, kad 1575 m. buvo pradėta statyti Biržų pilis, užtvenkus  Apaščios ir Agluonos upių santaką. Tai didžiausia ir stipriausia tuo metu Lietuvoje itališkojo tipo bastioninė pilis. Ją pastatė Kristupas Radvila Perkūnas. Kristupo Radvilos Perkūno pilis gynė ne tik Biržų valdas, bet ir šiaurinę LDK sieną. 1625 m. buvo Švedų sugriauta, o vėliau net trijų kartų Radvilų atstatinėta. XVIII a. pradžioje tvirtovės pastatai buvo vėl Švedų išsprogdinti. Ir tik beveik po 300 metų naujam gyvenimui prikelti nauji tvirtovės rūmai, arsenalas, medinis tiltas. Biržų valdos Radvilų rankose išbuvo per 350 metų, o Biržų kunigaikštystė buvo didžiausia ir ilgiausiai gyvavusi privati valda LDK istorijoje.  Radvilos buvo vieni iš įtakingiausių XVI – XVII a. LDK giminių.

Tai buvo įvadinė lietuvių kalbos ir literatūros pamoka pradedant skaityti Jono Radvano kūrinį „Radviliada“. Manau, kad susipažinę su istorine Radvilų gimine, mums gimnazistams, bus lengviau skaityti, analizuoti bei suprasti šį Lietuvos renesanso laikotarpio kūrinį. 

  

Judrioji diena Vabalninko miesto parke

Rugsėjo 16 – 22 dienomis visa Europa minėjo judumo savaitę. Europos judumo savaitė yra didžiausia tvaraus judėjimo kampanija pasaulyje. Įvairių renginių metu siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į judėjimo naudą žmogaus fizinei bei psichinei sveikatai. Biržų rajono Vabalninko Balio Sruogos gimnazija taip pat aktyviai dalyvauja šioje kampanijoje jau ne vienerius metus. Tad ir šių metų rugsėjo 24 d. jau nuo pat ryto Vabalninko miesto parke netrūko smagaus šurmulio ir veiksmo – vyko Judrioji diena, kurioje dalyvavo visa gimnazijos bendruomenė.

Į rudeniškomis spalvomis nusidažiusį Vabalninko miesto parką nuo pat ryto žygiavo ryškiaspalvėmis liemenėmis ir nuotaikingomis šypsenomis pasipuošę gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus vaikai. Juos į smagią mankštą kvietė bene žinomiausias Lietuvos piratas – Flintas. Vaikai kilnojo rankas ir kojas, dainavo, šokinėjo. Nė minutės atsikvėpti neturėjo. Kiek vėliau smagiai pajudėti ir vieną kitą užduotėlę įveikti buvo pakviesti ir pradinių klasių mokiniai. O nuo 12 val. į parką sugūžėjo ir likusieji Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos mokiniai.

Vabalninko miesto parko estradoje 5–8, Ig–IIg, IIIg–IVg klasių mokinių bei auklėtojų jau laukė Judriosios dienos organizatoriai – fizinio ugdymo mokytojai – Vidas Jatulevičius ir Jūratė Bartaševičienė. Įdomu tai, kad prie Judriosios dienos organizavimo prisidėjo ir patys mokiniai. Kiekviena klasė buvo paprašyta sugalvoti po judriąją užduotį. Ją pristatyti kitų klasių mokiniams. Taip galiausiai buvo sudaryta visa grandinė užduočių. Auklėtojos taip pat turėjo darbo – prižiūrėjo, kad kiekvienas mokinys sąžiningai išbandytų savo jėgas visose rungtyse.

Mokiniai atliko įvairiausias užduotis: „sodino ir nukasinėjo“ bulves, su žolės ritulio lazdomis varėsi kamuolį, šokinėjo per lankus, prisiminė, kaip smagu šokinėti per šokdynę, žaidė „Tik tak“ žaidimą, su skrybėle gaudė kamuoliukus, mušinėjo rakete teniso kamuoliuką ir bandė jį nunešti iki dėžutės. O kad linksmiau būtų rungtyniauti, muzikiniu fonu pasirūpino IIg klasės mokiniai – Tomas Kvietkauskas ir Marius Rudis.

Ir nors laimėjusių nei pralaimėjusių tą dieną niekas neskaičiavo, svarbiausias dienos tikslas visgi buvo pasiektas – neliko nei vieno mokinio, kuris bent šiek tiek nebūtų pajudėjęs ir visų rungčių išbandęs. Visiems dalyviams buvo įteiktos padėkos bei gardžios vaišės.

  

  

   

Pradinukai aktyviai dalyvavo Judriosios dienos Vabalninko miesto parke veiklose. Vyko netradicinė šokio pamoka ketvirtokams.

  

  

Ikimokyklinis skyrius smagiai rytmetį Vabalninko miesto parke leido su šauniausiu piratu Flintu.
   

„Baltų ženklų“ paroda

Vabalninko miesto Žolinės aikštėje veikia paroda „Baltų ženklai“. Rudens derliaus šventės proga surengti šią parodą pakvietė Biržų kultūros centro Vabalninko skyrius.

Gausiausią baltų ženklų kolekciją (devyni darbai) pristatė Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazija. Po vieną darbą pagamino 5-IV g klasių mokiniai ir 2 klasė. Tai bendras mokinių, klasės vadovų, technologijų mokytojo Sigito Kuginio, kai kurių klasių mokinių tėvų darbo rezultatas.

Parodoje galima atpažinti ugnies, žvaigždės, žemės, dangaus, saulės, šviesos, laiko, vėjo  ir kitus simbolius. Ženklai, simbolių raštai įkūnija savyje mistines, sakralines vertybes. Tai yra raktas, padedantis perprasti kultūrą. O ši paroda yra tarsi kvietimas drauge perskaityti protėvių paliktus „laiškus“.

  

  

  

 

Rugsėjo 23 d. - Lietuvos žydų genocido atminimo diena

2021 m. minime 80-ąsias Holokausto pradžios Lietuvoje metines. Lietuvoje Holokausto aukos buvo nužudytos netoli jų gyvenamosios vietos. Praktiškai per kelis 1941 m. vasaros ir rudens mėnesius buvo visiškai sunaikintos Lietuvos žydų bendruomenės.

Jau tapo tradicija su 5 klasės mokiniais tą dieną aplankyti Vabalninko žydų sunaikinimo vietą Žadeikiuose, Pasvalio rajone. Apie Vabalninko žydus priminė kartu buvusi Biržų krašto muziejaus Sėla  Vabalninko skyriaus vedėja Vida Skujienė. Gimnazijos mokiniai pagerbė žuvusių atminimą tylos minute ir pagal žydų tradiciją padėjo po lauko akmenuką.

 

Istorijos mokytoja Audronė Štirvydienė

 

Parodėlė „Sodo ponas - pomidoras“

Šiais metais Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos jaunieji gamtininkai sugalvojo visus pakviesti  sudalyvauti parodėlėje „ Sodo ponas- pomidoras“. Kaip visada aktyviausi buvo pradinukai. Labai smagu,  kad ir  mokytoja Rasa atnešė pilną  krepšį pomidorų. Pasirodo, kad tai jos hobis- auginti įvairias pomidorų veisles.

Rinkome ir sunkiausią pomidorą. Šiame konkurse dalyvavo net 11 pomidorų. Sunkiausias aštuntoko Jokūbo pomidoras svėrė net 690 gramų. Konkurso nugalėtojai buvo apdovanoti saldžiais prizais.

Pirmo aukšto fojė surengta parodėlė susilaukė nemažo visų dėmesio. Vadinasi gamtininkų būrelio „ Starkus“ narių tikslas pasiektas- susipažinome su pomidorų įvairove.

   

 

Jaunųjų gamtininkų būrelio „ Starkus“ pirmininkė Adriana Keršulytė.

 

Rugsėjo 1-osios g.

 

  

  

 

 
 

Klasė

Vadovas

Kabinetas

5  kl.

Jūratė Bartaševičienė  

27

6  kl.

Lilija Satkevičiūtė

28

7  kl.

Lida Vareikienė

24

8  kl.

Regina Simanavičienė

38

Ig  kl.

Aldona Jatulevičienė

34

IIg  kl.

Audronė Štirvydienė

29

IIIg  kl.

Marytė Martinkevičienė

26

IVg  kl.

Vida Gaidelionienė

36

Informacija tėvams
 

PRANEŠIMAS BIRŽŲ RAJONO KRATIŠKIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO REORGANIZAVIMAS PRIE BIRŽŲ R. VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJOS

BIRŽŲ RAJONO KRATIŠKIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO REORGANIZAVIMAS, PRIENŲ R. VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJOS, PRIENŲ R.

 

Gimnazijos uniformos

Adresas Klaipėdos g. 36, Panevėžys.

 Mob.telefonas:. 8(648)39991

el.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.