POPIERIAUS SKULPTŪRŲ PARODA

Gimnazijoje  tris savaites vyko integruotas dailės, chemijos, biologijos bei gamtos pažinimo integruotas projektas. Projekto tikslas: paskatinti 1-4, 8-5 bei I-IV kl. mokinius domėtis meteorologijos reiškiniais,  sudaryti sąlygas atitinkamai  pagal amžiaus tarpsnį individualiai ir grupėse susipažinti su šerkšno atsiradimo sąlygomis; organizuoti grupėse kūrybines veiklas bei eksponuoti mokinių sukurtų popieriaus skulptūrų parodą.  Projekto metu buvo ugdomos kūrybiškumo, komunikavimo, pažinimo, socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencijos.   Labai džiugu, kad į projekto veiklas įsijungė ne tik vyresnieji, bet ir pradinių klasių mokiniai ir jų mokytojos. Apie šerkšno struktūrą, jo susidarymą  buvo diskutuojama chemijos, biologijos, gamtos pamokų metu. Per dailės pamokas 5-8, I-IV klasių mokiniai kūrė, formavo, lankstė, klijavo detales iš popieriaus prie paruoštos ritinio formos. Pradinių klasių mokiniai kūrė savo klasėse. Kiekviena skulptūra tapo originalia, nes kūrybai naudotos skirtingos popieriaus detalės. Integruotas projektas pasibaigė šventiška, balta popieriaus skulptūrų paroda: popieriaus "šerkšnas" papuošė mokyklos 3a.vestibiulį. Kviečiame aplankyti! 

 
Dailės mokytoja metodininkė Jūratė Pranciliauskienė