KALĖDINIO ŽIBINTO ŠVIESA

Gruodžio 13 d. gimnazijoje vyko integruota pažintinės nepamokinės veiklos diena „Kalėdinio žibinto šviesa“. Su pagamintais žibintais mokiniai rikiavosi į „Šviečiančių žibintų paradą“ ir ėjo į Žolinės aikštę, kur vyko Vabalninko miesto eglutės įžiebimo šventė. Gimnazijos ikimokyklinis skyrius, 1-4, 5-8, I g-IV g klasių mokiniai prie eglutės įrengė Kalėdinių žibintų ekspoziciją.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Baltrušaitienė