ADVENTO PERTRAUKĖLĖ

Gruodžio 5 d., antradienį, Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos bendruomenė rinkosi į gimnazijos fojė, kur buvo iškilmingai uždegta pirmoji Advento vainiko žvakė. Renginį pradėjo Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko ateitininkų  kuopos globėja, tikybos  mokytoja metodininkė Rasa Šlekienė. Advento pradžią gimnazijos bendruomenė sutvirtino bendra malda. Gimnazijos direktorė Deimantė Žalinkevičienė uždegė pirmą Advento vainiko  žvakę.

Nuskambėjo I g klasės mokinių, ateitininkų kompozicija, kurią parengė renginių organizatorė, lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja Lida Vareikienė. Iškilmingą renginį apibendrino, užbaigė gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui Dalios Baltrušaitienės ir gimnazijos direktorės Deimantės Žalinkevičienės žodžiai. Gimnazijos administracija šiltai padėkojo visai gimnazijos bendruomenei už bendrystę, palinkėjo gražaus švenčių laukimo. Ačiū visiems prisidėjusiems, kad šis šviesus bendruomenę vienijantis susitikimas įvyktų.