GIMNAZIJOS MONSINJORO KAZIMIERO VASILIAUSKO ATEITININKŲ  KUOPOS ATEITININKŲ ATSTOVAI - KOVO 11-OSIOS – LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO ŠVENTĖS RENGINIUOSE

Jau 16 metų  Panevėžio krašto ateitininkų kuopų atstovai dalyvauja į Kovo 11-osios – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventės renginiuose. Šiemet į tautiškumo, visuomeniškumo, šeimyniškumo principais pagrįstus renginius atvyko daugiau nei  aštuoniasdešimt Panevėžio krašto ateitininkų ir jų bičiulių.

Šventė prasidėjo Šv. Mišiomis Kristaus Karaliaus katedroje, kurias aukojo J.E. vysk. Linas Vodopjanovas. Po jų ateitininkai kartu su miesto bendruomene dalyvavo iškilmingoje vėliavos pakėlimo ceremonijoje Laisvės aikštėje. Vėliau J. Balčikonio gimnazijoje  tęsėsi ateitininkų sąskrydis „Mūsų akyse Tu –saulės kraštas“. Kuopos  pristatė  Lietuvos regionus, artimiau supažindino su kiekvieno regiono unikalumu, tarme, tradiciniais patiekalais.

Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko ateitininkų kuopos  atstovai dalyvavo Panevėžio krašto kovo 11-osios dienos renginius papuošė Aukštaitijos regiono tautiniais kostiumais,  minėjime bei Panevėžio krašto ateitininkų sąskrydyje „Mano akyse Tu Saulės kraštas“ sėkmingai pristatė Aukštaitijos regioną, pravedė edukacinę veiklą Panevėžio Balčikonio gimnazijoje.

Renginį vainikavo kulinarinio paveldo mugė ir bendra ateitininkų daina „Kaip grįžtančius paukščius“.